AKCIA - PRÍSTUP K VŠETKÝM FUNKCIÁM UŽ ZA 3 €!

- zašlite SMS správu s textom FOAF7 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je / 3 €
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 11.02.2012

EMPORA s. r. o.

Aktuálna adresa od 11.02.2012

Obchodná 35, Bratislava, 81107


V mene EURO
Strana aktív
[1] SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74
[2] Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21
[11] Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20)
[14] Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/
[33] Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71
[34] Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)
[35] Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/
[53] Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)
[54] Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)
[57] Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/
[63] Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/
[65] Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/
[71] Finančné účty r. 72 + r. 73
[72] Peniaze (211, 213, 21X)
[73] Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)
[74] Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)
[75] Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)
[76] Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)
Strana pasív
[79] SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141
[80] Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100
[81] Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)
[82] Základné imanie (411 alebo +/- 491)
[87] Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89
[89] Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A)
[97] Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99
[98] Nerozdelený zisk minulých rokov (428)
[99] Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)
[100] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)
[101] Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140
[102] Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)
[114] Záväzky zo sociálneho fondu (472)
[122] Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)
[123] Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)
[126] Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)
[130] Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)
[131] Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)
[132] Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)
[133] Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)
[141] Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145)
[143] Výdavky budúcich období kratkodobé (383A)
2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
129 782 86 039 61 753 62 481 48 501 56 843 46 623 3 972
37 495 953 1 412
37 495 953 1 412
37 495 953 1 412
129 700 85 544 60 794 61 024 48 501 56 827 46 620 3 970
1 357 1 358 1 358 1 358
1 357 1 358 1 358 1 358
6 125 11 141 5 301 10 897 6 949 42 962 17 207 264
5 333 10 560 1 800 10 620 5 097 42 480 17 094
5 333 10 560 1 800 10 620 5 097 42 480 17 094
792 581 3 392 85 1 847 482 264
109 192 5 113
123 575 73 046 54 135 48 769 40 194 13 865 29 413 3 706
113 682 65 818 52 151 26 499 5 497 889 4 3 558
9 893 7 228 1 984 22 270 34 697 12 976 29 409 148
45 6 45 16 3 2
6
45 6 39 16 3 2
2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
129 782 86 039 61 753 62 481 48 501 56 843 46 623 3 972
117 935 76 719 58 914 58 722 46 958 36 328 19 846 1 751
5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
500 500 500
500 500 500
71 219 53 381 52 924 41 737 31 186 14 556 -3 249 4 554
71 219 53 381 52 924 41 737 31 186 14 556 4 554
-3 249
41 216 17 838 490 11 985 10 772 16 772 18 095 -7 803
9 146 7 605 1 529 3 661 1 518 19 435 26 777 1 771
33 -113 14
33 -113 14
9 113 7 605 1 529 3 661 1 518 19 435 26 890 1 757
35 720 606 35 870 347 1 476
35 720 606 35 870 347 1 476
441 391 379 177 329 11 957 19 236
207 534 178 165 903 147
256 253 348 421 297 555 260 134
8 381 6 241 595 1 923 679 5 888 6 144
2 701 1 715 1 310 98 25 1 080 450
2 701 1 715 1 310 98 25 1 080 450