AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 28.03.2012

HEALTH CENTRUM s.r.o.

Aktuálna adresa od 28.03.2012

Moldavská cesta 8/A, Košice - Juh, 04011

Výkazy ziskov a strát

V mene EURO
Výkaz ziskov a strát
[1] Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)
[2] Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)
[3] Tržby z predaja tovaru (604, 607)
[5] Tržby z predaja služieb (602, 606)
[9] Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)
[10] Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26
[11] Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507)
[12] Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)
[13] Opravné položky k zásobám (+/-) (505)
[14] Služby (účtová skupina 51)
[15] Osobné náklady (r. 16 až r. 19)
[16] Mzdové náklady (521, 522)
[18] Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)
[19] Sociálne náklady (527, 528)
[20] Dane a poplatky (účtová skupina 53)
[21] Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)
[22] Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)
[25] Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547)
[26] Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)
[27] Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)
[28] Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)
[29] Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44
[39] Výnosové úroky (r. 40 + r. 41)
[40] Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A)
[45] Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54
[49] Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)
[50] Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A)
[54] Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)
[55] Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)
[56] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)
[57] Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)
[58] Daň z príjmov splatná (591, 595)
[59] Daň z príjmov odložená (+/-) (592)
[61] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
2 121 295 2 024 654 1 905 286 1 679 187 1 453 107 1 377 087 1 446 376 1 526 786 1 704 346
2 128 047 2 031 528 1 907 979 1 681 091 1 457 306 1 378 591 1 451 179 1 530 168 1 707 784
2 120 851 2 023 545 1 900 890 1 670 431 1 444 137 1 368 295 1 436 878 1 516 768 1 650 208
444 1 109 4 396 8 756 8 969 8 792 9 498 10 018 54 138
6 752 6 874 2 693 1 904 4 200 1 504 4 803 3 382 3 438
2 090 776 1 996 691 1 876 060 1 643 147 1 424 206 1 342 485 1 432 050 1 507 605 1 645 133
1 658 977 1 576 011 1 485 693 1 287 194 1 110 434 1 029 871 1 108 436 1 210 508 1 362 070
9 884 10 110 7 048 7 120 8 518 10 097 7 763 12 197 9 379
506 1 597 1 181 -337 -430 -66 456 -1 591 1 286
232 029 225 897 211 514 182 966 148 035 160 296 168 398 144 778 127 036
177 263 167 348 156 786 153 402 146 381 133 453 141 812 136 001 135 514
123 868 118 044 110 727 108 935 105 339 97 387 102 388 98 392 97 856
44 945 42 468 39 762 38 934 36 513 31 420 35 259 33 646 33 563
8 450 6 836 6 297 5 533 4 529 4 646 4 165 3 963 4 095
685 1 782 381 716 602 663 596 596 630
8 400 10 715 10 553 9 689 10 024 7 218 3 217 3 282 7 132
8 400 10 715 10 553 9 689 10 024 7 218 3 217 3 282 7 132
-320 -194 514 -761 -969 534 349
3 032 3 551 3 098 1 883 642 1 714 2 341 1 300 1 737
37 271 34 837 31 919 37 944 33 100 36 106 19 129 22 563 62 651
219 899 211 039 199 850 202 244 186 549 176 889 161 323 160 894 204 575
10 333 8 423 5 680 4 215 1 910 102
10 333 8 423 5 680 4 215 1 910 102
10 333 8 423 5 680 4 215 1 910 102
5 496 4 927 4 108 4 402 3 492 7 118 5 974 5 690 8 688
4 228 3 302 3 179 5 560
4 228 3 302 3 179 5 560
5 496 4 927 4 108 4 402 3 492 2 890 2 672 2 511 3 128
4 837 3 496 1 572 -187 -1 582 -7 016 -5 974 -5 690 -8 688
42 108 38 333 33 491 37 757 31 518 29 090 13 155 16 873 53 963
9 110 8 629 4 925 2 096 16 370 17 136 15 911 -37 494 -475
9 762 9 837 5 603 2 880 2 880 2 880 2 880 2 880
-652 -1 208 -678 -784 13 490 14 256 13 031 -40 374 -475
32 998 29 704 28 566 35 661 15 148 11 954 -2 756 54 367 54 438