AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 28.03.2012

BODY-STAR s.r.o.

Aktuálna adresa od 28.03.2012

Moldavská cesta 8/A, Košice, 04011


V mene EURO
Strana aktív
[1] SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74
[2] Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21
[3] Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10)
[5] Softvér (013) - /073, 091A/
[8] Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/
[9] Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/
[11] Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20)
[13] Stavby (021) - /081, 092A/
[14] Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/
[17] Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/
[18] Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/
[33] Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71
[34] Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)
[39] Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/
[41] Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)
[42] Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45)
[45] Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/
[52] Odložená daňová pohľadávka (481A)
[53] Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)
[54] Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)
[55] Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/
[57] Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/
[59] Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/
[60] Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/
[63] Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/
[71] Finančné účty r. 72 + r. 73
[72] Peniaze (211, 213, 21X)
[73] Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)
[74] Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)
[75] Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)
[76] Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)
[78] Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)
Strana pasív
[79] SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141
[80] Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100
[81] Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)
[82] Základné imanie (411 alebo +/- 491)
[87] Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89
[88] Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)
[97] Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99
[98] Nerozdelený zisk minulých rokov (428)
[99] Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)
[100] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)
[101] Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140
[102] Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)
[114] Záväzky zo sociálneho fondu (472)
[117] Odložený daňový záväzok (481A)
[122] Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)
[123] Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)
[124] Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)
[126] Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)
[128] Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)
[129] Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)
[130] Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)
[131] Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)
[132] Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)
[133] Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)
[135] Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)
[136] Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138
[137] Zákonné rezervy (323A, 451A)
[138] Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
566 843 555 377 482 499 596 239 500 275 484 997 411 067 510 414 644 783
167 792 183 959 202 178 94 907 37 932 45 842 58 309 68 987 79 254
560 171 392 578 495 149 745
149 745
171 50 578 495
560 342
167 232 183 959 202 178 94 736 37 540 45 264 57 814 68 838 78 509
146 982 158 469 169 955 84 916 25 496 32 196 38 896 45 596 50 944
17 856 23 832 30 438 8 665 12 044 12 798 17 373 20 605 26 500
1 821 1 658 1 785 1 155 270 1 545 2 637 1 065
573
384 402 354 525 261 142 501 187 428 066 401 609 347 924 436 220 560 756
161 849 149 161 133 410 146 278 138 869 114 112 128 327 105 010 85 518
161 849 149 161 133 410 146 278 138 869 114 112 128 327 105 010 85 518
28 968 28 786 18 394 18 030 16 952 30 361 31 466 15 875 15 875
15 875 15 875 15 875 15 875 15 875 15 875 15 875 15 875 15 875
15 875 15 875 15 875 15 875 15 875 15 875 15 875 15 875 15 875
13 093 12 911 2 519 2 155 1 077 14 486 15 591
191 199 174 495 102 925 333 659 261 253 249 229 184 941 312 139 400 369
110 868 114 016 91 862 153 142 136 413 139 391 102 625 114 350 151 729
2 415 985 7 959 38 139 31 266 34 917 14 260 13 727
108 453 113 031 83 903 115 003 105 147 104 474 88 365 100 623 151 729
80 331 60 479 180 517
122 796 81 794 49 270 179 599 235 292
11 063 2 044 28 044 33 046 18 190 13 348
2 386 2 083 6 413 3 220 10 992 7 907 3 190 3 196 58 994
2 386 2 083 6 413 3 220 10 992 7 907 3 190 3 196 7 086
51 908
14 649 16 893 19 179 145 34 277 37 546 4 834 5 207 4 773
12 190 14 476 16 762
2 459 2 417 2 417 145 329 197 199 2 97
33 948 37 349 4 635 5 205 4 676
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
566 843 555 377 482 499 596 239 500 275 484 997 411 067 510 414 644 783
150 514 135 278 102 495 158 264 54 728 41 772 37 769 5 517 -13 909
5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
500 500 500 500 500 500 500 500 500
500 500 500 500 500 500 500 500 500
129 779 96 995 152 764 49 228 36 272 -19 409
152 764 152 764 152 764 49 228 36 272
-22 985 -55 769 -19 409
15 235 32 783 -55 769 103 536 12 956 36 272 32 269 19 426 -19 409
416 329 420 099 380 004 437 975 445 547 443 225 373 298 504 897 658 692
1 650 1 392 1 506 1 476 1 639 1 362 1 065 972 870
1 650 1 392 1 506 1 476 1 639 1 362 1 065 751 816
221 54
388 821 402 972 364 337 424 825 433 439 432 690 362 512 492 090 633 360
358 010 378 665 302 625 405 615 413 472 414 133 350 384 481 251 437 558
3 039 3 195 309 2 921 693 2 914 90 96 264 61 922
354 971 375 470 302 316 402 694 412 779 411 219 350 294 384 987 375 636
42 392
65 269
110 181
13 305 8 730 8 089 6 353 6 879 5 050 6 047 5 833 5 569
8 827 5 759 5 205 3 940 4 673 3 496 4 043 3 828 3 649
3 088 4 115 1 296 4 357 1 332 4 620 2 038 877 822
5 591 5 703 4 730 4 560 7 083 5 391 301 10 312
25 858 15 735 14 161 11 674 10 469 9 173 9 721 11 835 24 462
3 673 2 117 5 098 6 667 4 580 7 892 9 485 11 785
22 185 13 618 9 063 5 007 5 889 1 281 236 50 24 462