AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 29.03.2012

NATURAL- CARE s.r.o.

Aktuálna adresa od 29.03.2012

Moldavská cesta 8/A, Košice, 04011


V mene EURO
Strana aktív
[1] SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74
[2] Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21
[3] Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10)
[8] Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/
[9] Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/
[11] Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20)
[13] Stavby (021) - /081, 092A/
[14] Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/
[17] Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/
[18] Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/
[33] Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71
[34] Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)
[35] Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/
[39] Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/
[41] Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)
[42] Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45)
[45] Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/
[52] Odložená daňová pohľadávka (481A)
[53] Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)
[54] Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)
[55] Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/
[57] Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/
[59] Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/
[61] Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/
[63] Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/
[71] Finančné účty r. 72 + r. 73
[72] Peniaze (211, 213, 21X)
[74] Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)
[76] Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)
[78] Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)
Strana pasív
[79] SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141
[80] Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100
[81] Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)
[82] Základné imanie (411 alebo +/- 491)
[86] Ostatné kapitálové fondy (413)
[87] Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89
[88] Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)
[97] Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99
[98] Nerozdelený zisk minulých rokov (428)
[99] Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)
[100] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)
[101] Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140
[102] Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)
[114] Záväzky zo sociálneho fondu (472)
[117] Odložený daňový záväzok (481A)
[122] Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)
[123] Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)
[124] Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)
[126] Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)
[128] Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)
[129] Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)
[131] Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)
[132] Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)
[133] Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)
[135] Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)
[136] Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138
[137] Zákonné rezervy (323A, 451A)
[138] Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
218 702 194 269 147 921 156 687 187 323 213 569 194 456 202 365 248 277
32 614 39 686 45 497 54 033 63 004 69 102 61 434 60 592 64 506
171 342 88 442
171 88 442
342
32 614 39 686 45 497 53 862 62 662 69 102 61 346 60 150 64 506
28 978 32 758 36 537 40 317 44 096 47 876 51 655 55 435 59 214
1 947 4 734 8 960 13 545 18 130 19 646 7 560 4 555 4 845
1 124 2 194 436 1 580 2 131 160 447
565
186 046 154 583 102 424 102 410 101 226 133 410 129 976 139 105 181 150
68 719 72 080 57 885 64 931 62 383 68 494 60 862 51 039 39 028
460
68 719 72 080 57 885 64 931 62 383 68 494 60 862 51 039 38 568
5 070 3 496 3 969 3 982 3 166 4 454 5 869 6 808 3 012
3 012 3 012 3 012 3 012 3 012 3 012 3 012 3 012 3 012
3 012 3 012 3 012 3 012 3 012 3 012 3 012 3 012 3 012
2 058 484 957 970 154 1 442 2 857 3 796
109 073 76 324 39 065 31 293 32 572 56 833 57 909 77 420 136 636
50 240 55 013 34 143 31 293 32 572 52 224 56 793 77 420 86 585
98 22 819 6 645 12 028 16 006 14 030 31 737 42 837
50 142 54 991 33 324 24 648 20 544 36 218 42 763 45 683 43 748
58 833 21 311 2 448
49 934
2 474 4 609 1 116 117
3 184 2 683 1 505 2 204 3 105 3 629 5 336 3 838 2 474
3 184 2 683 1 505 2 204 3 105 3 629 5 336 3 838 2 474
42 244 23 093 11 057 3 046 2 668 2 621
42 244 318 318 306 246 246
22 775 10 739 2 740 2 422 2 375
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
218 702 194 269 147 921 156 687 187 323 213 569 194 456 202 365 248 277
55 287 46 564 40 455 37 345 28 399 23 169 -9 743 -13 524 -22 247
5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
26 000 26 000 26 000 26 000 26 000 26 000
500 500 500 500 500 500 500
500 500 500 500 500 500 500
15 064 8 955 5 845 -3 101 -8 330 -15 244 -19 023 -27 247 -12 065
15 064 8 955 5 845
-3 101 -8 330 -15 244 -19 023 -27 247 -12 065
8 723 6 109 3 110 8 946 5 229 6 913 3 780 8 723 -15 182
163 415 147 705 107 466 119 342 158 924 190 400 204 199 215 889 270 524
234 146 109 100 193 91 -43 -224 576
234 146 109 100 193 91 -43 -224 367
209
154 126 142 334 101 509 112 424 152 243 186 255 202 013 212 366 266 564
141 066 131 775 95 052 98 360 120 092 127 086 135 592 139 572 217 319
1 583 1 527 480 489 524 1 247 27 -19 678 25 984
139 483 130 248 94 572 97 871 119 568 125 839 135 565 159 250 191 335
4 610
23 267 50 005 56 010 53 687 34 738
4 018 3 748 3 033 2 842 2 501 2 783 4 154 4 394 4 222
2 677 2 459 1 926 1 890 1 683 1 962 2 656 2 812 2 677
5 022 2 811 603 3 559 3 489 3 585 3 601 11 901 611
1 343 1 541 895 1 163 1 211 834 6 997
9 055 5 225 5 848 6 818 6 488 4 054 2 229 3 747 3 384
724 1 122 858 4 815 5 850 3 073 1 996 3 378 2 533
8 331 4 103 4 990 2 003 638 981 233 369 851