AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 29.03.2012

NATURAL- CARE s.r.o.

Aktuálna adresa od 29.03.2012

Moldavská cesta 8/A, Košice, 04011

Výkazy ziskov a strát

V mene EURO
Výkaz ziskov a strát
[1] Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)
[2] Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)
[3] Tržby z predaja tovaru (604, 607)
[5] Tržby z predaja služieb (602, 606)
[8] Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)
[9] Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)
[10] Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26
[11] Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507)
[12] Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)
[13] Opravné položky k zásobám (+/-) (505)
[14] Služby (účtová skupina 51)
[15] Osobné náklady (r. 16 až r. 19)
[16] Mzdové náklady (521, 522)
[18] Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)
[19] Sociálne náklady (527, 528)
[20] Dane a poplatky (účtová skupina 53)
[21] Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)
[22] Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)
[25] Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547)
[26] Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)
[27] Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)
[28] Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)
[29] Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44
[39] Výnosové úroky (r. 40 + r. 41)
[40] Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A)
[45] Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54
[49] Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)
[50] Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A)
[54] Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)
[55] Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)
[56] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)
[57] Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)
[58] Daň z príjmov splatná (591, 595)
[59] Daň z príjmov odložená (+/-) (592)
[61] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
681 769 626 651 554 421 549 894 558 014 617 137 646 971 694 632 753 603
685 918 631 194 559 422 552 329 560 406 619 036 648 995 696 137 755 228
681 471 626 165 553 393 546 359 554 410 613 040 642 397 676 201 723 303
299 486 1 028 3 535 3 604 4 097 4 574 18 431 30 301
100
4 148 4 543 5 001 2 435 2 392 1 799 2 024 1 505 1 624
674 211 621 643 553 988 539 184 548 642 605 209 638 815 685 880 767 668
519 758 472 690 424 509 418 987 422 757 454 640 491 350 536 593 593 084
4 755 4 463 1 550 6 833 2 562 2 743 4 000 10 289 7 532
1 089 826 1 092 399 -34 155 103 -42 236
51 406 50 825 44 115 30 192 44 359 51 537 36 613 31 570 63 659
86 307 81 663 74 207 68 399 69 435 86 992 97 899 100 072 92 921
60 271 57 059 52 173 47 568 49 723 62 117 70 201 71 888 65 247
21 919 20 722 18 365 17 241 17 531 21 786 24 708 25 252 23 213
4 117 3 882 3 669 3 590 2 181 3 089 2 990 2 932 4 461
283 284 336 517 344 422 318 158 191
8 245 9 069 8 535 8 971 9 167 8 154 8 047 6 464 9 889
8 245 9 069 8 535 8 971 9 167 8 154 8 047 6 464 9 889
-5 5 -4 002 2 199 -138 48 -118 250 -707
2 373 1 818 3 646 2 687 190 518 603 526 863
11 707 9 551 5 434 13 145 11 764 13 827 10 180 10 257 -12 440
104 762 97 847 83 155 93 483 88 370 108 062 114 905 116 222 89 093
1 070 717 165
1 070 717 165
1 070 717 165
1 507 1 637 1 717 2 135 2 367 2 619 2 581 2 659 3 008
102 433 835 1 160 1 244 1 458 1 438
102 433 835 1 160 1 244 1 458 1 438
1 507 1 637 1 615 1 702 1 532 1 459 1 337 1 201 1 570
-437 -920 -1 552 -2 135 -2 367 -2 619 -2 581 -2 659 -3 008
11 270 8 631 3 882 11 010 9 397 11 208 7 599 7 598 -15 448
2 547 2 522 772 2 064 4 168 4 295 3 819 -1 125 -266
4 121 2 050 759 2 880 2 880 2 880 2 880 2 880
-1 574 472 13 -816 1 288 1 415 939 -4 005 -266
8 723 6 109 3 110 8 946 5 229 6 913 3 780 8 723 -15 182