AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 30.03.2012

RECEPIS s.r.o.

Aktuálna adresa od 30.03.2012

Moldavská cesta 8/A, Košice - Juh, 04011


V mene EURO
Strana aktív
[1] SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74
[2] Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21
[3] Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10)
[7] Goodwill (015) - /075, 091A/
[8] Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/
[9] Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/
[11] Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20)
[13] Stavby (021) - /081, 092A/
[14] Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/
[17] Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/
[18] Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/
[33] Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71
[34] Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)
[39] Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/
[41] Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)
[52] Odložená daňová pohľadávka (481A)
[53] Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)
[54] Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)
[55] Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/
[57] Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/
[60] Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/
[61] Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/
[63] Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/
[65] Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/
[71] Finančné účty r. 72 + r. 73
[72] Peniaze (211, 213, 21X)
[74] Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)
[76] Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)
[78] Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)
Strana pasív
[79] SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141
[80] Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100
[81] Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)
[82] Základné imanie (411 alebo +/- 491)
[86] Ostatné kapitálové fondy (413)
[87] Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89
[88] Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)
[97] Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99
[99] Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)
[100] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)
[101] Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140
[102] Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)
[114] Záväzky zo sociálneho fondu (472)
[117] Odložený daňový záväzok (481A)
[122] Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)
[123] Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)
[124] Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)
[126] Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)
[128] Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)
[129] Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)
[131] Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)
[132] Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)
[133] Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)
[135] Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)
[136] Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138
[137] Zákonné rezervy (323A, 451A)
[138] Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
348 526 404 773 505 792 527 266 615 599 10 351 103 123 72 993
177 986 240 589 304 390 370 520 434 699 82
159 233 215 433 272 033 328 884 384 375
159 233 215 433 271 633 327 833 384 033
400 1 051
342
18 753 25 156 32 357 41 636 50 324 82
3 314 3 524 3 733 3 943 4 152
13 109 20 652 28 285 35 919 40 438
1 765 980 339 1 774 3 879 82
565 1 855
167 862 161 485 198 598 154 107 172 950 10 351 103 123 72 911
90 948 86 789 90 506 84 840 75 753
90 948 86 789 90 506 84 840 75 753
2 390 2 169 2 042 2 176 1 840
2 390 2 169 2 042 2 176 1 840
72 500 70 881 104 488 66 087 93 730 10 248 20 72 807
72 500 70 881 99 644 66 087 92 410
2 117 422 37 301 28 780 49 027
70 383 70 459 62 343 37 307 43 383
10 248
72 807
4 844 20
1 320
2 024 1 646 1 562 1 004 1 627 103 103 103 104
2 024 1 646 1 562 1 004 1 627 103 103 103 104
2 678 2 699 2 804 2 639 7 950
2 678 2 699 2 804 2 639 366
7 584
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
348 526 404 773 505 792 527 266 615 599 10 351 103 123 72 993
68 933 62 812 52 710 51 606 14 650 9 083 -103 897 -99 673 -95 294
5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
143 100 143 100 143 100 143 100 125 000 116 000
500 500 500
500 500 500
-85 788 -95 890 -96 995 -115 349 -111 918 -108 897 -104 672 -100 294 -72 053
-85 788 -95 890 -96 995 -115 349 -111 918 -108 897 -104 672 -100 294 -72 053
6 121 10 102 1 105 18 855 -3 432 -3 020 -4 225 -4 379 -28 241
279 593 341 961 453 082 475 660 600 949 1 268 104 000 99 796 168 287
407 133 100 165 343 309 309 393 393
407 133 100 165 343 309 309 309 309
84 84
271 155 334 088 447 060 470 441 598 516 959 103 691 99 403 167 861
197 970 218 101 156 132 208 292 217 400 -1 -1 120
1 578 691 4 351 7 338 1 605 120
196 392 217 410 151 781 200 954 215 795 -1 -1
56 591 100 056 280 909 250 487
372 369 102 732 98 879 165 533
7 012 6 182 4 951 4 687 4 209 -556 -556
4 769 4 058 3 296 3 078 2 898
3 831 3 905 804 3 619 1 640 960 960 960
982 1 786 968 278 2 884
8 031 7 740 5 922 5 054 2 090 33
1 022 1 151 1 350 1 247 841 33
7 009 6 589 4 572 3 807 1 249