AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 30.03.2012

RECEPIS s.r.o.

Aktuálna adresa od 30.03.2012

Moldavská cesta 8/A, Košice - Juh, 04011

Výkazy ziskov a strát

V mene EURO
Výkaz ziskov a strát
[1] Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)
[2] Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)
[3] Tržby z predaja tovaru (604, 607)
[5] Tržby z predaja služieb (602, 606)
[9] Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)
[10] Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26
[11] Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507)
[12] Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)
[13] Opravné položky k zásobám (+/-) (505)
[14] Služby (účtová skupina 51)
[15] Osobné náklady (r. 16 až r. 19)
[16] Mzdové náklady (521, 522)
[18] Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)
[19] Sociálne náklady (527, 528)
[20] Dane a poplatky (účtová skupina 53)
[21] Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)
[22] Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)
[24] Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)
[25] Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547)
[26] Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)
[27] Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)
[28] Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)
[29] Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44
[39] Výnosové úroky (r. 40 + r. 41)
[40] Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A)
[44] Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)
[45] Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54
[49] Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)
[50] Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A)
[54] Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)
[55] Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)
[56] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)
[57] Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)
[58] Daň z príjmov splatná (591, 595)
[59] Daň z príjmov odložená (+/-) (592)
[61] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
1 005 810 1 024 519 1 124 237 1 006 870 137 817
1 055 612 1 067 169 1 141 453 1 050 756 149 541 1
1 005 190 1 023 068 1 119 972 999 342 136 787
621 1 451 4 265 7 528 1 030
49 801 42 650 17 216 43 886 11 724 1
1 041 815 1 046 767 1 130 741 1 017 921 152 080 99 733 186 23 822
800 106 811 045 890 906 788 630 106 674 77
1 521 2 051 1 607 2 312 3 618 -1 247
304 -19 1 199 -739 862
45 673 49 722 54 229 52 885 11 187 99 100 101 -319
127 760 117 670 116 522 104 857 17 601 27
89 795 82 317 83 118 74 209 12 513
32 396 29 667 29 542 26 442 4 457 27
5 569 5 686 3 862 4 206 631
56 56 89 159 1 142 213
65 112 64 932 66 499 66 392 10 906 83 1 744
65 112 64 932 66 499 66 392 10 906 83 1 744
23 404
-2 637 2 637 -381
1 283 1 310 2 327 788 90 937 2
13 797 20 402 10 712 32 835 -2 539 -99 -733 -186 -23 821
158 207 161 720 176 296 163 782 15 476 -99 -177 -101 1 566
196 64 5
196 64
196 64
5
5 322 7 546 9 225 11 437 1 969 2 025 2 616 3 233 4 521
2 493 4 707 6 417 8 520 1 466 1 871 2 462 3 112 4 073
2 493 4 707 6 417 8 520 1 466 1 871 2 462 3 112 4 073
2 829 2 839 2 808 2 917 503 154 154 121 448
-5 322 -7 546 -9 225 -11 437 -1 773 -1 961 -2 616 -3 233 -4 516
8 475 12 856 1 487 21 398 -4 312 -2 060 -3 349 -3 419 -28 337
2 354 2 754 382 2 543 -880 960 876 960 -96
2 576 2 880 248 2 880 960 960 960 960
-222 -126 134 -337 -1 840 -84 -96
6 121 10 102 1 105 18 855 -3 432 -3 020 -4 225 -4 379 -28 241