AKCIA - PRÍSTUP K VŠETKÝM FUNKCIÁM UŽ ZA 3 €!

- zašlite SMS správu s textom FOAF7 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je / 3 €
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 30.03.2012

IMMUNO-STAR s.r.o.

Aktuálna adresa od 30.03.2012

Moldavská cesta 8/A, Košice, 04011

Výkazy ziskov a strát

V mene EURO
Výkaz ziskov a strát
[1] Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)
[2] Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)
[3] Tržby z predaja tovaru (604, 607)
[5] Tržby z predaja služieb (602, 606)
[9] Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)
[10] Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26
[11] Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507)
[12] Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)
[13] Opravné položky k zásobám (+/-) (505)
[14] Služby (účtová skupina 51)
[15] Osobné náklady (r. 16 až r. 19)
[16] Mzdové náklady (521, 522)
[18] Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)
[19] Sociálne náklady (527, 528)
[20] Dane a poplatky (účtová skupina 53)
[21] Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)
[22] Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)
[23] Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553)
[25] Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547)
[26] Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)
[27] Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)
[28] Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)
[29] Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44
[39] Výnosové úroky (r. 40 + r. 41)
[40] Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A)
[45] Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54
[49] Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)
[50] Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A)
[54] Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)
[55] Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)
[56] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)
[57] Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)
[58] Daň z príjmov splatná (591, 595)
[59] Daň z príjmov odložená (+/-) (592)
[61] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)
2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
896 673 818 137 755 855 645 772 562 152 520 323 562 118 521 972
901 312 820 493 768 584 664 953 626 408 534 424 562 699 523 380
896 040 816 500 752 584 642 413 559 097 517 343 502 445 498 187
633 1 637 3 271 3 358 3 054 2 980 59 673 23 785
4 639 2 356 12 729 19 182 64 257 14 101 581 1 408
885 609 844 646 713 372 648 377 570 385 527 324 554 901 613 731
666 494 614 051 566 078 471 390 403 816 390 119 394 194 403 712
4 784 2 925 3 959 4 035 4 520 4 004 9 062 6 929
1 671 773 -130 -40 -264 376 -96 -127
61 552 85 520 44 253 44 317 41 799 26 440 47 214 53 216
137 553 127 513 125 593 118 887 110 463 96 423 94 251 97 264
96 131 90 200 88 948 85 529 79 358 70 004 67 963 70 357
34 789 32 399 31 870 30 109 27 739 24 023 23 902 24 392
6 633 4 914 4 775 3 249 3 366 2 396 2 386 2 515
80 209 239 157 288 201 58 90
12 880 13 130 -27 291 9 211 8 764 9 089 9 975 52 347
12 880 13 130 12 521 9 211 8 764 9 089 9 975 12 535
-39 812 39 812
-141 141
595 666 530 420 999 672 243 300
15 703 -24 153 55 212 16 576 56 023 7 100 7 798 -90 351
162 172 114 868 141 695 126 069 112 280 99 384 111 744 58 242
2 517 2 045 1 012 228 28
2 517 2 045 1 012 228 28
2 517 2 045 1 012 228 28
2 355 2 144 2 260 1 934 5 225 5 661 7 691 8 254
86 3 710 4 467 6 646 6 810
86 3 710 4 467 6 646 6 810
2 355 2 144 2 260 1 848 1 515 1 194 1 045 1 444
162 -99 -1 248 -1 706 -5 197 -5 661 -7 691 -8 254
15 865 -24 252 53 964 14 870 50 826 1 439 107 -98 605
-754 -770 10 759 8 249 9 021 -202 -8 621 -8 793
2 718 2 880 2 880 2 880 2 880
-3 472 -770 7 879 5 369 6 141 -3 082 -8 621 -8 793
16 619 -23 482 43 205 6 621 41 805 1 641 8 728 -89 812