AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 03.04.2012

SUN-CARE s.r.o.

Aktuálna adresa od 03.04.2012

Moldavská cesta 8/A, Košice, 04011


V mene EURO
Strana aktív
[1] SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74
[2] Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21
[3] Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10)
[8] Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/
[9] Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/
[11] Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20)
[13] Stavby (021) - /081, 092A/
[14] Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/
[17] Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/
[18] Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/
[33] Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71
[34] Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)
[35] Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/
[39] Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/
[41] Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)
[42] Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45)
[45] Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/
[52] Odložená daňová pohľadávka (481A)
[53] Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)
[54] Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)
[55] Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/
[57] Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/
[59] Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/
[60] Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/
[61] Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/
[63] Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/
[65] Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/
[71] Finančné účty r. 72 + r. 73
[72] Peniaze (211, 213, 21X)
[74] Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)
[75] Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)
[76] Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)
[78] Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)
Strana pasív
[79] SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141
[80] Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100
[81] Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)
[82] Základné imanie (411 alebo +/- 491)
[86] Ostatné kapitálové fondy (413)
[87] Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89
[88] Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)
[97] Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99
[98] Nerozdelený zisk minulých rokov (428)
[99] Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)
[100] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)
[101] Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140
[102] Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)
[114] Záväzky zo sociálneho fondu (472)
[117] Odložený daňový záväzok (481A)
[122] Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)
[123] Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)
[124] Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)
[126] Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)
[128] Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)
[129] Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)
[131] Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)
[132] Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)
[133] Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)
[135] Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)
[136] Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138
[137] Zákonné rezervy (323A, 451A)
[138] Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
371 017 339 552 213 027 201 571 310 331 267 717 161 580 224 897 247 062
33 240 40 210 45 131 52 648 60 981 67 816 52 507 55 993 60 045
171 342 155 771
171 155 771
342
33 240 40 210 45 131 52 477 60 639 67 816 52 352 55 222 60 045
28 077 31 915 35 752 39 589 43 426 47 264 51 101 54 938 58 775
3 926 7 494 9 379 12 888 16 398 17 998 532
672 801 815 2 554 1 251 284 738
565
337 735 292 256 146 638 113 494 186 559 122 619 107 111 166 809 184 792
105 024 113 982 87 494 52 930 66 486 55 951 61 810 60 646 50 507
1 135
105 024 113 982 87 494 52 930 66 486 55 951 61 810 60 646 49 372
14 561 13 355 13 247 12 672 11 166 12 012 13 507 14 741 11 166
11 166 11 166 11 166 11 166 11 166 11 166 11 166 11 166 11 166
11 166 11 166 11 166 11 166 11 166 11 166 11 166 11 166 11 166
3 395 2 189 2 081 1 506 846 2 341 3 575
211 914 158 869 38 944 43 318 101 007 49 669 28 933 86 610 120 123
57 378 80 519 37 395 36 957 99 846 27 696 28 601 86 610 74 447
244 1 291 1 783 2 034 73 143 2 453 2 317 58 485 43 916
57 134 79 228 35 612 34 923 26 703 25 243 26 284 28 125 30 531
154 536 78 350 6 361
17 336
45 385
1 549 1 161 4 637 332
291
6 236 6 050 6 953 4 574 7 900 4 987 2 861 4 812 2 996
6 236 6 050 6 953 4 574 7 900 4 987 2 861 4 812 2 996
42 7 086 21 258 35 429 62 791 77 282 1 962 2 095 2 225
7 086 21 257 35 429 49 600
42 7 086 14 172 14 172 14 443 14 353 62 95 111
12 919 13 329 1 900 2 000 2 114
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
371 017 339 552 213 027 201 571 310 331 267 717 161 580 224 897 247 062
66 624 50 815 40 918 32 978 14 687 15 571 -8 241 -12 208 -20 205
5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
22 000 22 000 22 000 22 000 22 000 22 000
500 500 500 500 500 500 500 500 500
500 500 500 500 500 500 500 500 500
23 315 13 418 5 478 -12 813 -11 929 -13 742 -17 708 -25 705 -1 131
23 315 13 418 5 478
-12 813 -11 929 -13 742 -17 708 -25 705 -1 131
15 809 9 897 7 940 18 291 -884 1 813 3 967 7 997 -24 574
304 393 288 737 172 109 168 593 295 644 252 146 169 821 237 105 267 267
734 501 545 441 1 156 584 365 208 1 459
734 501 545 441 801 584 365 208 825
355 634
287 168 281 228 167 370 164 090 290 628 249 246 163 270 232 973 262 954
263 013 260 897 152 976 151 448 143 469 236 649 136 543 128 267 210 396
4 672 2 695 2 515 2 700 194 72 224 1 138 -18 728 30 198
258 341 258 202 150 461 148 748 143 275 164 425 135 405 146 995 180 198
1 735
133 658 16 145 81 417 40 216
8 403 7 965 5 343 3 585 5 621 4 358 4 022 3 391 4 572
5 100 5 250 3 528 2 381 3 733 3 018 2 669 1 992 2 852
6 264 4 360 950 2 538 914 3 635 3 726 17 662 4 691
4 388 2 756 2 838 4 138 3 233 1 586 165 244 227
16 491 7 008 4 194 4 062 3 860 2 316 6 186 3 924 2 854
3 281 708 659 2 077 2 575 1 387 5 255 2 726 1 962
13 210 6 300 3 535 1 985 1 285 929 931 1 198 892