AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 03.04.2012

SUN-CARE s.r.o.

Aktuálna adresa od 03.04.2012

Moldavská cesta 8/A, Košice, 04011

Výkazy ziskov a strát

V mene EURO
Výkaz ziskov a strát
[1] Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)
[2] Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)
[3] Tržby z predaja tovaru (604, 607)
[5] Tržby z predaja služieb (602, 606)
[9] Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)
[10] Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26
[11] Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507)
[12] Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)
[13] Opravné položky k zásobám (+/-) (505)
[14] Služby (účtová skupina 51)
[15] Osobné náklady (r. 16 až r. 19)
[16] Mzdové náklady (521, 522)
[18] Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)
[19] Sociálne náklady (527, 528)
[20] Dane a poplatky (účtová skupina 53)
[21] Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)
[22] Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)
[24] Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)
[25] Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547)
[26] Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)
[27] Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)
[28] Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)
[29] Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44
[39] Výnosové úroky (r. 40 + r. 41)
[40] Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A)
[45] Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54
[49] Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)
[50] Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A)
[52] Kurzové straty (563)
[54] Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)
[55] Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)
[56] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)
[57] Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)
[58] Daň z príjmov splatná (591, 595)
[59] Daň z príjmov odložená (+/-) (592)
[61] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
1 261 819 1 006 125 814 211 721 060 666 990 636 752 614 772 694 946 816 997
1 271 874 1 012 479 817 080 728 610 672 595 642 109 619 739 698 303 820 090
1 250 532 1 005 218 812 394 718 885 664 976 634 650 612 572 646 315 780 783
11 287 907 1 817 2 175 2 014 2 102 2 200 48 631 36 214
10 055 6 354 2 869 7 550 5 605 5 357 4 967 3 357 3 093
1 251 914 998 107 805 513 705 652 665 194 632 699 609 183 688 055 842 065
937 767 744 092 583 745 518 550 478 840 448 879 457 099 502 017 623 888
8 118 6 403 3 879 3 393 3 217 3 561 4 645 7 472 6 830
2 673 2 240 1 128 -133 37 -289 344 12 -134
115 076 83 838 72 227 51 509 51 336 71 206 44 418 65 724 75 305
177 170 150 937 136 054 123 350 122 257 103 116 97 035 106 960 130 096
124 082 106 163 96 189 86 473 88 076 74 555 70 375 77 472 93 732
44 708 38 041 34 646 30 967 30 744 25 629 23 777 26 095 32 717
8 380 6 733 5 219 5 910 3 437 2 932 2 883 3 393 3 647
73 74 171 190 130 111 147 56 93
8 145 8 248 7 518 8 333 9 047 5 802 5 372 5 286 5 232
8 145 8 248 7 518 8 333 9 047 5 802 5 372 5 286 5 232
25
-1 -107 -24 132
2 893 2 382 815 328 330 313 123 528 730
19 960 14 372 11 567 22 958 7 401 9 410 10 556 10 248 -21 975
198 185 169 552 153 232 147 741 133 560 113 395 108 266 119 721 111 108
3 112 1 245 251 13 98 50
3 112 1 245 251 13 98 50
3 112 1 245 251 13 98 50
3 576 2 948 2 569 3 662 4 204 3 320 2 475 3 580 2 601
43 59 1 013 2 045 1 494 860 2 160 714
43 59 1 013 2 045 1 494 860 2 160 714
1
3 576 2 905 2 510 2 649 2 158 1 826 1 615 1 420 1 887
-464 -1 703 -2 318 -3 649 -4 204 -3 222 -2 475 -3 580 -2 551
19 496 12 669 9 249 19 309 3 197 6 188 8 081 6 668 -24 526
3 687 2 772 1 309 1 018 4 081 4 375 4 114 -1 329 48
4 893 2 880 1 884 2 880 2 880 2 880 2 880 2 880
-1 206 -108 -575 -1 862 1 201 1 495 1 234 -4 209 48
15 809 9 897 7 940 18 291 -884 1 813 3 967 7 997 -24 574