AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 04.04.2012

NATURAL-DROP s.r.o.

Aktuálna adresa od 04.04.2012

Moldavská cesta 8/A, Košice, 04011


V mene EURO
Strana aktív
[1] SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74
[2] Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21
[3] Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10)
[8] Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/
[9] Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/
[11] Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20)
[13] Stavby (021) - /081, 092A/
[14] Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/
[17] Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/
[18] Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/
[33] Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71
[34] Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)
[39] Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/
[41] Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)
[42] Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45)
[45] Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/
[52] Odložená daňová pohľadávka (481A)
[53] Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)
[54] Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)
[55] Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/
[57] Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/
[59] Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/
[60] Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/
[61] Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/
[63] Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/
[65] Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/
[71] Finančné účty r. 72 + r. 73
[72] Peniaze (211, 213, 21X)
[74] Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)
[75] Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)
[76] Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)
[78] Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)
Strana pasív
[79] SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141
[80] Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100
[81] Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)
[82] Základné imanie (411 alebo +/- 491)
[86] Ostatné kapitálové fondy (413)
[87] Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89
[88] Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)
[97] Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99
[98] Nerozdelený zisk minulých rokov (428)
[99] Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)
[100] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)
[101] Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140
[102] Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)
[114] Záväzky zo sociálneho fondu (472)
[117] Odložený daňový záväzok (481A)
[122] Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)
[123] Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)
[124] Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)
[126] Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)
[128] Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)
[129] Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)
[131] Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)
[132] Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)
[133] Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)
[135] Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)
[136] Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138
[137] Zákonné rezervy (323A, 451A)
[138] Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
274 057 257 453 171 623 168 252 164 003 154 620 150 084 138 277 223 618
35 019 42 885 49 855 57 374 39 027 41 571 46 801 50 938 54 961
171 342 118 471
171 118 471
342
35 019 42 885 49 855 57 203 38 685 41 571 46 683 50 467 54 961
23 702 26 489 29 275 32 062 31 393 34 014 36 635 39 256 41 877
9 133 13 762 18 919 24 076 7 222 6 113 7 517 9 741 12 338
1 619 2 634 1 661 1 065 70 1 444 2 531 1 470 746
565
238 625 214 096 121 438 110 580 114 882 102 253 101 009 85 566 162 763
71 081 65 432 53 688 47 968 45 960 46 377 47 689 32 085 28 617
71 081 65 432 53 688 47 968 45 960 46 377 47 689 32 085 28 617
4 191 2 327 1 634 1 495 1 254 2 666 4 266 5 364 1 046
1 046 1 046 1 046 1 046 1 046 1 046 1 046 1 046 1 046
1 046 1 046 1 046 1 046 1 046 1 046 1 046 1 046 1 046
3 145 1 281 588 449 208 1 620 3 220 4 318
156 631 139 943 63 012 59 419 65 467 51 454 47 432 46 229 131 950
63 793 70 395 62 398 59 419 49 135 48 827 45 516 46 229 61 984
273 225 12 550 19 337 19 617 21 839 15 436 17 150 33 028
63 520 70 170 49 848 40 082 29 518 26 988 30 080 29 079 28 956
89 144 69 548
16 305
69 966
614 2 600 1 916
3 694 27 27
6 722 6 394 3 104 1 698 2 201 1 756 1 622 1 888 1 150
6 722 6 394 3 104 1 698 2 201 1 756 1 622 1 888 1 150
413 472 330 298 10 094 10 796 2 274 1 773 5 894
71
413 401 330 298 373 373 388 4 039
9 721 10 423 1 886 1 773 1 855
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
274 057 257 453 171 623 168 252 164 003 154 620 150 084 138 277 223 618
57 582 49 528 35 522 28 104 18 903 12 532 -20 147 -20 785 -28 514
5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
28 000 28 000 28 000 28 000 28 000 28 000
500 500 500 500 500 500 500
500 500 500 500 500 500 500
16 028 2 021 -5 396 -14 597 -20 969 -25 646 -26 285 -33 515 -14 749
16 028 2 021
-5 396 -14 597 -20 969 -25 646 -26 285 -33 515 -14 749
8 054 14 007 7 418 9 201 6 372 4 678 638 7 730 -18 765
216 475 207 925 136 101 140 148 145 100 142 088 170 231 159 062 252 132
1 317 1 135 1 068 958 945 748 586 403 973
1 317 1 135 1 068 958 945 748 586 403 416
557
205 125 201 107 131 611 134 369 140 412 139 537 167 857 155 178 246 291
192 044 188 706 119 950 118 684 127 591 115 359 138 102 105 628 167 709
2 816 1 976 737 517 282 1 136 799 -11 205 25 762
189 228 186 730 119 213 118 167 127 309 114 223 137 303 116 833 141 947
3 091 5 063
13 383 20 678 38 729 63 874
4 651 3 792 3 763 3 606 4 265 3 000 3 035 2 310 2 484
3 084 2 522 2 593 2 248 3 064 2 183 2 162 1 642 1 806
5 160 3 697 921 3 601 3 886 3 589 3 578 6 583 497
186 2 390 1 293 1 167 1 606 2 023 302 286 9 921
10 033 5 683 3 422 4 821 3 743 1 803 1 788 3 481 4 868
850 293 103 1 898 2 089 751 1 085 2 624 4 080
9 183 5 390 3 319 2 923 1 654 1 052 703 857 788