AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 28.06.2008

29A, s. r. o.
(historické názvy)

Od 07.05.2008 29 A, s. r. o.

Aktuálna adresa od 24.07.2019

Krajinská 32, Piešťany, 92101
(historické adresy)

Od 09.03.2012 Námestie SNP 4, Piešťany, 92101

Od 17.01.2012 ul. 29. augusta 2, Bratislava, 81107

Od 07.05.2008 Košútska 967, Sládkovičovo, 92521


V mene EURO
Strana aktív
[1] SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74
[2] Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21
[11] Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20)
[12] Pozemky (031) - /092A/
[13] Stavby (021) - /081, 092A/
[14] Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/
[18] Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/
[19] Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/
[33] Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71
[34] Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)
[35] Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/
[36] Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/
[37] Výrobky (123) - /194/
[39] Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/
[53] Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)
[54] Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)
[57] Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/
[61] Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/
[63] Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/
[65] Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/
[71] Finančné účty r. 72 + r. 73
[72] Peniaze (211, 213, 21X)
[73] Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)
[74] Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)
[75] Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)
[76] Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)
[78] Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)
Strana pasív
[79] SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141
[80] Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100
[81] Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)
[82] Základné imanie (411 alebo +/- 491)
[87] Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89
[88] Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)
[97] Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99
[98] Nerozdelený zisk minulých rokov (428)
[99] Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)
[100] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)
[101] Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140
[102] Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)
[103] Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106)
[106] Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A)
[110] Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA)
[114] Záväzky zo sociálneho fondu (472)
[121] Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)
[122] Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)
[123] Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)
[126] Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)
[130] Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)
[131] Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)
[132] Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)
[133] Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)
[139] Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)
[140] Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)
[141] Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145)
[143] Výdavky budúcich období kratkodobé (383A)
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
3 620 685 4 045 146 5 230 553 2 960 452 9 137 926 7 394 434 5 250 991 5 327 277 7 816 358
2 585 487 2 704 867 2 791 203 2 909 591 3 045 050 3 167 420 5 188 842 5 191 540 5 437 077
2 585 487 2 704 867 2 791 203 2 909 591 3 045 050 3 167 420 5 188 842 5 191 540 5 437 077
881 345 881 345 881 345 881 345 881 345 881 345 962 671 962 671 962 671
1 704 142 1 823 522 1 909 858 2 028 246 2 146 642 2 265 052 2 383 478 4 201 904 4 471 956
9 563 13 523
7 500 7 500 1 804 523 26 965 2 450
38 170
1 035 198 1 340 279 2 439 350 50 657 6 092 677 4 226 799 61 747 135 630 2 378 575
5 456 873 4 032 630
20 30
3 951 275
5 391 089
65 764 81 325
1 032 016 1 335 662 2 407 627 36 767 55 246 51 257 45 820 120 512 2 366 461
1 008 520 1 312 114 2 384 131 13 271 31 750 22 350 13 558 50 421 18 441
1 008 520 1 312 114 2 384 131 13 271 31 750 22 350 13 558 50 421 18 441
136 801
52 5 411 8 766
23 496 23 496 23 496 23 496 23 496 23 496 23 496 70 091 2 211 219
3 182 4 617 31 723 13 890 580 558 142 912 15 927 15 118 12 114
205 208 214 48 139 292 8 056 6 092 6 039
2 977 4 409 31 509 13 842 580 419 142 620 7 871 9 026 6 075
204 199 215 402 107 706
706
204 199 215
402 107
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
3 620 685 4 045 146 5 230 553 2 960 452 9 137 926 7 394 434 5 250 991 5 327 277 7 816 358
669 768 711 969 734 173 763 778 283 408 449 644 659 296 792 216 903 560
1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000
1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000
22 538 22 538 21 227
22 538 22 538 21 227
-310 569 -288 365 -313 283 -716 592 -550 356 -340 705 -207 784 -96 440
403 309 -96 440
-310 569 -288 365 -716 592 -716 592 -550 356 -340 705 -207 784
-42 201 -22 204 26 229 480 370 -166 236 -209 651 -132 920 -111 344 -96 440
2 950 917 3 333 177 4 496 380 2 189 203 8 854 518 6 944 790 4 591 695 4 535 061 6 912 798
119 87 1 043 4 478 6 198
4 447 6 193
4 447 6 193
985
119 87 58 31 5
1 166 185
2 950 917 3 333 177 4 496 380 2 189 103 5 966 622 5 778 518 4 590 652 4 530 583 6 906 600
408 348 624 2 232 1 050 303 970 262 10 247 1 974 4 327
408 348 624 2 232 1 050 303 970 262 10 247 1 974 4 327
2 949 230 3 332 829 4 490 680 2 185 680 4 744 580 4 804 580 4 578 925 4 515 926 6 898 727
554 540 330 559 293
212 199 187 347 165
1 279 5 076 1 191 170 973 2 937 963 11 777 3 088
2 887 777
100
7 471
7 471