AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 28.06.2008

29A, s. r. o.
(historické názvy)

Od 07.05.2008 29 A, s. r. o.

Aktuálna adresa od 24.07.2019

Krajinská 32, Piešťany, 92101
(historické adresy)

Od 09.03.2012 Námestie SNP 4, Piešťany, 92101

Od 17.01.2012 ul. 29. augusta 2, Bratislava, 81107

Od 07.05.2008 Košútska 967, Sládkovičovo, 92521

Výkazy ziskov a strát

V mene EURO
Výkaz ziskov a strát
[1] Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)
[2] Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)
[3] Tržby z predaja tovaru (604, 607)
[4] Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)
[5] Tržby z predaja služieb (602, 606)
[6] Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61)
[8] Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)
[9] Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)
[10] Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26
[11] Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507)
[12] Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)
[14] Služby (účtová skupina 51)
[15] Osobné náklady (r. 16 až r. 19)
[16] Mzdové náklady (521, 522)
[18] Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)
[19] Sociálne náklady (527, 528)
[20] Dane a poplatky (účtová skupina 53)
[21] Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)
[22] Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)
[24] Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)
[25] Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547)
[26] Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)
[27] Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)
[28] Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)
[29] Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44
[39] Výnosové úroky (r. 40 + r. 41)
[41] Ostatné výnosové úroky (662A)
[45] Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54
[49] Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)
[51] Ostatné nákladové úroky (562A)
[54] Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)
[55] Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)
[56] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)
[57] Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)
[58] Daň z príjmov splatná (591, 595)
[61] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
89 004 89 004 90 372 825 823 1 066 591 89 004 150 899 220 964
89 004 89 004 2 668 237 836 148 2 506 404 2 235 756 150 899 2 673 699 127 734
1 573 471 65 764 17 758
6 062 143 959 829
89 004 89 004 90 371 89 004 89 004 89 004 148 738 220 722 127 559
-5 391 089 1 439 813 2 146 752
10 000 35 134
1 004 395 326 2 126 2 452 843 175
131 093 111 087 2 632 989 340 764 2 603 320 2 404 956 282 767 2 782 802 227 213
-19 255 1 496 330 65 764 15 561
486 16 1 894 4 764 825 6 178 13 224 19 543
7 873 8 358 8 112 120 313 2 442 984 2 261 951 24 927 32 625 36 476
9 231 9 128 7 065 9 569 6 710 1 214
7 469 7 588 5 771 7 058 4 945 894
1 730 1 509 1 265 2 484 1 740 315
32 31 29 27 25 5
3 354 3 354 3 354 7 679 7 843 5 450 7 225 6 980 3 852
119 380 118 630 118 388 121 696 122 370 120 736 226 993 270 052 164 429
119 380 118 630 118 388 121 696 122 370 120 736 226 993 270 052 164 429
6 263
-1 614 1 614 -695 747
1 006 789 7 924 670 10 543 6 261 2 453 906 952
-42 089 -22 083 35 248 495 384 -96 916 -169 200 -131 868 -109 103 -99 479
80 645 99 901 159 384 637 851 43 095 -27 020 117 633 174 873 71 540
3 121 872 3 196
3 121 872 3 196
3 121 872 3 196
112 121 109 15 014 66 440 37 573 213 233 157
14 706 60 091 8 655
14 706 60 091 8 655
112 121 109 308 6 349 28 918 213 233 157
-112 -121 -109 -15 014 -66 440 -37 570 -92 639 3 039
-42 201 -22 204 35 139 480 370 -163 356 -206 770 -131 960 -108 464 -96 440
8 910 2 880 2 881 960 2 880
8 910 2 880 2 881 960 2 880
-42 201 -22 204 26 229 480 370 -166 236 -209 651 -132 920 -111 344 -96 440