AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 19.04.2012

ENSIDIA s. r. o.

Aktuálna adresa od 20.03.2019

Tomášikova 16530/23C, Bratislava - Mestská Časť Ružinov, 82101
(historické adresy)

Od 04.06.2015 Drieňová 16160/1F, Bratislava, 82101

Od 19.04.2012 Slávičie údolie 41, Bratislava, 81102


V mene EURO
Strana aktív
[1] SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14
[2] Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09
[4] Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 05 až r. 08)
[5] Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/
[6] Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022, 02X, 042A, 052A) - /082, 08XA, 092A, 094A, 095A/
[14] Obežný majetok r. 15 + r. 16 + r. 17 + r. 21
[15] Zásoby (112, 119, 11X, 121, 122, 123, 124, 12X, 132, 133, 13X, 139, 314A) - /191, 192, 193, 194, 195, 196, 19X, 391A/
[17] Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 18 až r. 20)
[18] Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 316A, 31XA) - /391A/
[19] Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie (336A, 341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) - /391A/
[20] Ostatné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 354A, 355A, 358A, 35XA, 371A, 374A, 375A, 378A, 381A, 382A, 385A, 398A) - /391A/
[21] Finančný majetok r. 22 + r. 23
[22] Peniaze a účty v bankách (211, 213, 21X, 221A, 22XA, +/- 261)
Strana pasív
[24] SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34
[25] Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33
[26] Základné imanie r. 27 + r. 28
[27] Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491)
[29] Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418)
[30] Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X)
[32] Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429)
[33] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34)
[34] Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45
[38] Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42)
[39] Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA)
[41] Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA)
[42] Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA)
[43] Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA)
[44] Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
600 375 400 607 424 796 256 508 248 883 229 102 130 567 11 499 5 453
87 094 63 532 65 344 67 156 68 968 70 780
87 094 63 532 65 344 67 156 68 968 70 780
61 720 63 532 65 344 67 156 68 968 70 780
25 374
513 281 337 075 359 452 189 352 179 915 158 322 130 567 11 499 5 453
183 372 173 536 135 543 45 176 42 693 63 881 22 513 1 045 2 299
329 909 135 464 223 909 144 176 84 971 84 365 47 335 3 087 70
322 677 117 803 210 708 130 137 81 064 80 665 45 036 3 087
7 232 17 661 13 064 14 039 3 907 3 022 2 284 70
137 678 15
28 075 52 251 10 076 60 719 7 367 3 084
28 075 52 251 10 076 60 719 7 367 3 084
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
600 375 400 607 424 796 256 508 248 883 229 102 130 567 11 499 5 453
257 325 207 091 178 755 120 784 105 754 57 990 45 232 5 793 1 611
5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000
500 500 500 500 500 500 209
171 595 143 256 85 285 70 254 22 490 9 733 584 -3 389 -675
50 230 28 335 57 970 15 030 47 764 12 757 9 439 4 182 -2 714
343 050 193 516 246 041 135 724 143 129 171 112 85 335 5 706 3 842
191 295 192 452 203 954 109 146 143 129 147 926 85 335 5 706 3 842
143 570 134 078 81 346 101 497 91 551 104 566 82 931 342 342
1 886 2 811 11 226 4 425 9 389 3 360 2 404 2 264
45 839 55 563 111 382 3 224 42 189 40 000 3 100 3 500
1 064 1 064 1 064 1 064
150 691 41 023 25 514 23 186