AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 20.04.2012

ENSIDIA s. r. o.

Aktuálna adresa od 21.03.2019

Tomášikova 16530/23C, Bratislava - Mestská Časť Ružinov, 82101
(historické adresy)

Od 05.06.2015 Drieňová 16160/1F, Bratislava, 82101

Od 20.04.2012 Slávičie údolie 41, Bratislava, 81102

Výkazy ziskov a strát

V mene EURO
Výkaz ziskov a strát
[1] Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07)
[2] Tržby z predaja tovaru (604, 607)
[3] Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)
[7] Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)
[8] Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17)
[9] Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507)
[10] Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A)
[11] Služby (účtová skupina 51)
[13] Dane a poplatky (účtová skupina 53)
[14] Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553)
[16] Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547)
[17] Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)
[18] Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08)
[19] Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11)
[20] Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26)
[24] Výnosové úroky (662)
[25] Kurzové zisky (663)
[27] Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33)
[31] Nákladové úroky (562)
[32] Kurzové straty (563)
[33] Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)
[34] Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27)
[35] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34)
[36] Daň z príjmov (591, 595)
[38] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37)
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
1 560 706 976 582 1 171 627 747 301 930 472 623 307 159 674 6 860 1 330
1 560 706 976 511 1 171 508 747 278 926 731 616 483 141 054 44 258
71 119 23 3 740 6 824 18 620 6 816 1 072
1
1 487 248 940 505 1 094 294 726 332 868 609 605 091 147 755 1 635 3 968
1 445 444 897 453 1 048 292 696 473 834 721 554 167 123 133 29 236
2 849 1 532 394 4 371 2 191 3 424 1 444 1 276 1 322
27 857 29 409 38 307 20 468 29 290 45 785 23 178 330 2 410
138 138 240 288 212
9 355 1 812 1 812 1 812 1 812 1 661
10 024 5 200 2 726
1 605 137 49 194 383 54
73 458 36 077 77 333 20 969 61 863 18 216 11 919 5 225 -2 638
84 556 48 188 84 634 25 989 64 269 19 931 11 919 5 225 -2 638
1 170 3 785 1 146 1 1
1 1
1 170 3 785 1 146
11 040 3 994 5 099 1 632 1 611 2 099 77 83 76
2 657 602 2 178 696 667 1 129
5 312 832 818 1 7
3 071 2 560 2 103 936 944 970 77 82 69
-9 870 -209 -3 953 -1 632 -1 611 -2 098 -76 -83 -76
63 588 35 868 73 380 19 337 60 252 16 118 11 843 5 142 -2 714
13 358 7 533 15 410 4 307 12 488 3 361 2 404 960
50 230 28 335 57 970 15 030 47 764 12 757 9 439 4 182 -2 714