AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 03.05.2012

Kamenáč, s.r.o.

Aktuálna adresa od 23.12.2016

Holubyho 71, Pezinok, 90201
(historické adresy)

Od 03.05.2012 Paulínska 24, Trnava, 91701


V mene EURO
Strana aktív
[1] SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74
[2] Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21
[3] Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10)
[8] Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/
[9] Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/
[11] Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20)
[12] Pozemky (031) - /092A/
[18] Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/
[33] Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71
[34] Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)
[39] Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/
[40] Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/
[53] Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)
[54] Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)
[57] Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/
[63] Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/
[65] Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/
[71] Finančné účty r. 72 + r. 73
[72] Peniaze (211, 213, 21X)
[73] Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)
[74] Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)
[76] Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)
Strana pasív
[79] SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141
[80] Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100
[81] Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)
[82] Základné imanie (411 alebo +/- 491)
[87] Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89
[88] Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)
[97] Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99
[98] Nerozdelený zisk minulých rokov (428)
[99] Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)
[100] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)
[101] Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140
[102] Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)
[114] Záväzky zo sociálneho fondu (472)
[122] Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)
[123] Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)
[126] Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)
[131] Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)
[132] Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)
[133] Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)
[135] Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)
[136] Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138
[138] Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
2 150 288 2 153 076 2 174 724 3 706 682 3 819 064 2 364 736 3 432 698 3 054 493 2 722 340
45 841 45 841 64 773 65 866 74 244 74 824 77 546 80 270 100 401
2 722 5 446 9 804
2 722 5 446
9 804
45 841 45 841 64 773 65 866 74 244 74 824 74 824 74 824 90 597
45 841 45 841 64 773 65 866 74 244 74 824 74 824 74 824 83 437
7 160
2 104 447 2 107 235 2 109 951 3 640 799 3 744 803 2 289 892 3 355 114 2 974 129 2 621 901
-14 673 -14 021 -14 021 -13 858 172 226 262 202 1 665 644 1 852 978 1 965 234
26 672 26 672 26 672 26 672 172 226 251 782 1 657 311 1 852 978 1 965 234
-41 345 -40 693 -40 693 -40 530 10 420 8 333
2 118 630 2 120 802 2 123 231 3 653 748 3 479 498 1 942 297 1 622 247 1 056 667 652 600
128 667 128 667 41 347 1 560 860 1 571 594 100 303 261 195 172 355
128 667 128 667 41 347 1 560 860 1 571 594 100 303 261 195 172 355
88 94 107 24 1 122
1 989 875 1 992 041 2 081 777 2 092 864 1 907 904 1 841 994 1 361 052 883 190 652 600
490 454 741 909 93 079 85 393 67 223 64 484 4 067
335 335 341 347 28 181 27 943 29 840 17 611 3 575
155 119 400 562 64 898 57 450 37 383 46 873 492
17 17 20 38 94 38
17 17 20 38 94 38
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
2 150 288 2 153 076 2 174 724 3 706 682 3 819 064 2 364 736 3 432 698 3 054 493 2 722 340
1 595 934 1 624 095 1 646 904 1 659 707 1 590 204 1 510 995 1 822 242 1 928 092 2 075 495
2 058 000 2 058 000 2 058 000 2 058 000 2 058 000 2 058 000 2 058 000 2 058 000 2 058 000
2 058 000 2 058 000 2 058 000 2 058 000 2 058 000 2 058 000 2 058 000 2 058 000 2 058 000
8 337 8 337 8 337 4 862 901 901 901 901
8 337 8 337 8 337 4 862 901 901 901 901
-442 242 -419 434 -406 630 -472 657 -547 906 -236 659 -130 810 16 594 -533
157 870 157 870 157 870 91 843 16 593 16 593 16 593 16 594
-600 112 -577 304 -564 500 -564 500 -564 499 -253 252 -147 403 -533
-28 161 -22 808 -12 803 69 502 79 209 -311 247 -105 849 -147 403 18 028
554 354 528 981 527 820 2 046 975 2 228 860 853 741 1 610 456 1 126 401 646 845
105 105 105 105 105 101 94 109 64
105 105 105 105 105 101 94 109 64
554 249 528 876 527 715 2 046 870 2 228 755 852 011 1 608 884 1 124 087 646 072
493 623 525 412 525 174 2 043 399 2 204 974 820 761 1 500 733 599 296 7 890
493 623 525 412 525 174 2 043 399 2 204 974 820 761 1 500 733 599 296 7 890
857 1 680 1 396 1 416
559 1 092 899 899
3 848 3 464 2 548 3 485 8 903 28 297 35 267 385 5 765
56 778 -7 -14 14 878 1 537 70 112 522 111 630 102
1 629 1 478 2 205 709
1 629 1 478 2 205 709