AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 03.05.2012

Kamenáč, s.r.o.

Aktuálna adresa od 23.12.2016

Holubyho 71, Pezinok, 90201
(historické adresy)

Od 03.05.2012 Paulínska 24, Trnava, 91701

Výkazy ziskov a strát

V mene EURO
Výkaz ziskov a strát
[1] Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)
[2] Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)
[3] Tržby z predaja tovaru (604, 607)
[5] Tržby z predaja služieb (602, 606)
[8] Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)
[9] Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)
[10] Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26
[11] Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507)
[12] Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)
[14] Služby (účtová skupina 51)
[15] Osobné náklady (r. 16 až r. 19)
[16] Mzdové náklady (521, 522)
[18] Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)
[19] Sociálne náklady (527, 528)
[20] Dane a poplatky (účtová skupina 53)
[21] Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)
[22] Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)
[24] Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)
[25] Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547)
[26] Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)
[27] Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)
[28] Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)
[29] Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44
[39] Výnosové úroky (r. 40 + r. 41)
[41] Ostatné výnosové úroky (662A)
[45] Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54
[49] Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)
[51] Ostatné nákladové úroky (562A)
[54] Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)
[55] Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)
[56] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)
[57] Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)
[58] Daň z príjmov splatná (591, 595)
[61] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
2 87 333 35 640 537 413 455 890 1 427 047 1 700 883 794 640
2 87 333 35 640 537 413 455 891 1 427 044 1 700 873 794 175 92 275
493 445 446 889 1 415 549 1 700 873 694 770
2 2 35 219 1 195 7 652 5 386
25 421 42 773 1 350 99 405 92 275
87 306 6 109
27 989 109 878 6 471 209 383 143 491 1 718 298 1 796 724 933 862 68 786
153 107 101 636 1 506 082 1 707 424 762 894
1 529 1 473 1 843 1 324 1 534 2 394 1 221 1 226 583
209 215 439 424 13 670 126 352 24 217 126 528 7 677
8 395 19 403 30 935 33 392 15 783
6 008 13 906 22 022 24 250 11 627
2 115 4 894 7 751 8 393 4 092
272 603 1 162 749 64
538 1 910 2 870 4 100 3 638 6 350 7 699 5 789 4 750
2 722 2 724 2 724
2 722 2 724 2 724
18 932 1 093 9 825 580 39 655
652 163 40 530
25 061 87 348 63 73 14 038 54 995 22 504 1 309 338
-27 987 -22 545 29 169 328 030 312 400 -291 254 -95 851 -139 687 23 489
-1 736 -1 686 32 937 339 785 337 701 -213 893 -31 989 -195 878 -8 260
3 10 465 311
3 10 465 311
3 10 465 311
174 109 40 626 243 080 212 734 114 145 5 300 193
40 488 242 927 212 561
40 488 242 927 212 561
174 109 138 153 173 114 145 5 300 193
-174 -109 -40 626 -243 080 -212 734 -111 -135 -4 835 118
-28 161 -22 654 -11 457 84 950 99 666 -291 365 -95 986 -144 522 23 607
154 1 346 15 448 20 457 19 882 9 863 2 881 5 579
154 1 346 15 448 20 457 19 882 9 863 2 881 5 579
-28 161 -22 808 -12 803 69 502 79 209 -311 247 -105 849 -147 403 18 028