AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 23.06.2012

HEDIN, a.s.

Aktuálna adresa od 13.05.2016

Miletičova 5B, Bratislava - Mestská Časť Ružinov, 82108
(historické adresy)

Od 23.06.2012 Pažite 56, Žilina - Bytčica, 01009

Výkazy ziskov a strát

V mene EURO
Výkaz ziskov a strát
[1] Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)
[2] Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)
[5] Tržby z predaja služieb (602, 606)
[8] Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)
[9] Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)
[10] Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26
[12] Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)
[14] Služby (účtová skupina 51)
[15] Osobné náklady (r. 16 až r. 19)
[16] Mzdové náklady (521, 522)
[18] Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)
[19] Sociálne náklady (527, 528)
[20] Dane a poplatky (účtová skupina 53)
[21] Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)
[22] Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)
[24] Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)
[26] Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)
[27] Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)
[28] Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)
[29] Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44
[30] Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)
[31] Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34)
[32] Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A)
[34] Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A)
[35] Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38)
[38] Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A)
[39] Výnosové úroky (r. 40 + r. 41)
[41] Ostatné výnosové úroky (662A)
[45] Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54
[46] Predané cenné papiere a podiely (561)
[49] Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)
[51] Ostatné nákladové úroky (562A)
[54] Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)
[55] Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)
[56] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)
[57] Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)
[58] Daň z príjmov splatná (591, 595)
[61] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)
2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
629 546 1 173 174
1 841 931 105 172 168 105 179 449 272 355 75 800
43 491 101 033 164 308 178 305 161 155 75 800
3 501 12 000
1 798 440 4 139 296 1 144 99 200
1 710 254 82 474 68 445 57 452 64 615 4 860 7 236 30
269 743 620 291 420
10 537 10 103 7 296 10 189 25 147 3 626 7 236 30
8 678 15 157 18 492 7 686 6 381 814
6 394 11 444 13 624 5 663 4 676 602
2 251 3 647 4 795 1 993 1 645 212
33 66 73 30 60
1 312 1 080 1 092 1 603
39 232 38 890 34 297 33 547 16 855
39 232 38 890 34 297 33 547 16 855
2 603 6 478
1 650 226 16 501 4 665 3 807 9 463
131 677 22 698 99 660 121 997 207 740 70 940 -7 236 -30
32 685 90 187 157 012 167 496 135 717 71 754 -7 236 -30
8 454 700 822 865 876 988 830 182 553 746 1 173 174
8 454 700
822 865 876 988 830 182 553 738 1 173 174
553 738 1 173 174
822 865 876 988 830 182
8
8
56 093 8 606 111 131 025 139 397 183 475 410 950 740 717 706 249
8 454 700
54 863 150 034 106 156 131 695 177 708 334 326 668 801 704 084
54 863 150 034 106 156 131 695 177 708 334 326 668 801 704 084
1 230 1 377 24 869 7 702 5 767 76 624 71 916 2 165
-56 093 -151 411 691 840 737 591 646 707 142 796 432 457 -706 249
75 584 -128 713 791 500 859 588 854 447 213 736 425 221 -706 279
4 849 2 880 2 880 2 882 480
4 849 2 880 2 880 2 882 480
70 735 -128 713 791 500 856 708 851 567 210 854 424 741 -706 279