AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 04.07.2012

CUBE4U, s.r.o.

Aktuálna adresa od 04.07.2012

Levočská 4, Košice - Nad Jazerom, 04012

Výkazy ziskov a strát

V mene EURO
Výkaz ziskov a strát
[1] Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07)
[2] Tržby z predaja tovaru (604, 607)
[3] Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)
[5] Aktivácia (účtová skupina 62)
[6] Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)
[7] Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)
[8] Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17)
[9] Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507)
[10] Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A)
[11] Služby (účtová skupina 51)
[12] Osobné náklady (účtová skupina 52)
[13] Dane a poplatky (účtová skupina 53)
[14] Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553)
[15] Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)
[16] Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547)
[17] Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)
[18] Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08)
[19] Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11)
[20] Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26)
[21] Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)
[22] Výnosy z dlhodobého finančného majetku (665)
[25] Kurzové zisky (663)
[27] Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33)
[28] Predané cenné papiere a podiely (561)
[29] Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)
[32] Kurzové straty (563)
[33] Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)
[34] Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27)
[35] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34)
[36] Daň z príjmov (591, 595)
[38] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37)
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
11 336 40 700 45 120 41 978 35 960 35 909 9 151
1 530 11 468
11 250 40 695 38 455 41 750 34 430 35 905 9 151 272
11 196
6 600
86 5 65 228 4
22 087 32 063 40 584 54 361 37 939 28 785 18 087
1 425
8 582 6 671 8 493 12 761 7 703 4 052 3 152 5 039 200 1
1 915 8 673 8 208 8 376 4 639 3 290 1 562 241
10 021 13 872 19 126 23 689 17 614 16 537 9 957 2 811
402 390 452 429 375 178 149
800 2 112 3 826 6 308 5 782 4 476 2 772 304 1
1 457
2 310 1 136
367 345 479 488 401 252 495
-10 751 8 637 4 536 -12 383 -1 979 7 124 -8 936 321
753 25 351 21 754 20 613 22 193 28 563 4 437
1 25 3 3 200
223
223
1 25 3
79 83 94 96 103 105 103 6 429 -200 -1
8 112 -1
3
6 1
79 83 88 96 103 104 103
-79 -82 -94 -96 -78 -102 -103
-10 830 8 555 4 442 -12 479 -2 057 7 022 -9 039
1 121 285 480
-10 830 7 434 4 157 -12 479 -2 057 7 022 -9 519