AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 15.08.2012

N reality s. r. o.

Aktuálna adresa od 31.07.2019

Ilkovičova 34, Bratislava - Mestská Časť Karlova Ves, 81230
(historické adresy)

Od 15.08.2012 Ilkovičova 34, Bratislava, 81230


V mene EURO
Strana aktív
[1] SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14
[2] Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09
[4] Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 05 až r. 08)
[5] Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/
[6] Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022, 02X, 042A, 052A) - /082, 08XA, 092A, 094A, 095A/
[7] Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/
[14] Obežný majetok r. 15 + r. 16 + r. 17 + r. 21
[16] Dlhodobé pohľadávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 316A, 31XA, 335A, 336A, 33XA, 354A, 355A, 358A, 35XA, 371A, 374A, 375A, 378A, 381A, 382A, 385A) - 391A
[17] Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 18 až r. 20)
[18] Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 316A, 31XA) - /391A/
[19] Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie (336A, 341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) - /391A/
[20] Ostatné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 354A, 355A, 358A, 35XA, 371A, 374A, 375A, 378A, 381A, 382A, 385A, 398A) - /391A/
[21] Finančný majetok r. 22 + r. 23
[22] Peniaze a účty v bankách (211, 213, 21X, 221A, 22XA, +/- 261)
Strana pasív
[24] SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34
[25] Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33
[26] Základné imanie r. 27 + r. 28
[27] Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491)
[32] Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429)
[33] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34)
[34] Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45
[35] Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A)
[38] Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42)
[39] Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA)
[41] Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA)
[42] Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA)
[43] Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA)
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
5 156 414 5 247 191 5 163 861 5 071 112 5 040 615 5 273 301 4 249 151 1 697 217 1 679 471 1 828 009 1 716 405
4 343 231 4 462 764 4 582 296 4 701 828 4 767 038 4 873 323 3 940 441 1 538 418 1 583 298 1 628 178 1 554 922
4 343 231 4 462 764 4 582 296 4 701 828 4 767 038 4 873 323 3 940 441 1 538 418 1 583 298 1 628 178 1 554 922
4 338 296 4 453 952 4 569 608 4 685 264 4 752 705 4 856 074 1 493 538 1 538 418 1 583 298 1 628 178 1 553 642
4 935 8 812 12 688 16 564 14 333 17 249 1 280
2 446 903
813 183 784 427 581 565 369 284 273 577 399 978 308 710 158 799 96 173 199 831 161 483
499 499 499
82 731 75 528 67 887 70 580 36 225 32 795 33 767 20 844 23 463 64 467 63 214
58 612 56 123 58 818 62 672 33 157 29 378 28 194 18 779 21 712 63 724 63 214
22 302 16 341 6 006 743
1 817 3 064 3 063 7 908 3 068 3 417 5 573 2 065 1 751
730 452 708 899 513 678 298 704 237 352 367 183 274 943 137 456 72 710 134 865 97 770
730 452 708 899 513 678 298 704 237 352 367 183 274 943 137 456 72 710 134 865 97 770
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
5 156 414 5 247 191 5 163 861 5 071 112 5 040 615 5 273 301 4 249 151 1 697 217 1 679 471 1 828 009 1 716 405
5 107 394 5 035 814 4 948 591 4 877 485 4 844 846 4 793 581 4 038 079 1 512 784 1 487 772 1 636 137 1 655 678
5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 4 200 000 1 700 000 1 700 000 1 700 000 1 700 000
5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 4 200 000 1 700 000 1 700 000 1 700 000 1 700 000
35 814 -51 409 -122 515 -155 155 -206 418 -161 921 -187 216 -212 228 -64 823 -44 322 -183
71 580 87 223 71 106 32 640 51 264 -44 498 25 295 25 012 -147 405 -19 541 -44 139
49 020 211 377 215 270 193 627 195 769 479 720 211 072 184 433 191 699 191 872 60 727
400 170 000 170 000 170 000 170 000 170 000 173 168 173 168 173 772 125 259 3 772
48 161 40 528 44 859 23 216 22 767 309 720 37 904 11 265 17 574 66 213 56 378
15 289 1 328 11 128 1 450 6 469 304 195 29 712 2 541 9 282 66 213 55 360
32 872 36 300 30 831 18 866 13 398 2 098 5 292 5 824 4 893 1 018
2 900 2 900 2 900 2 900 3 427 2 900 2 900 3 399
459 849 411 411 3 002 353 400 577