AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 15.08.2012

N reality s. r. o.

Aktuálna adresa od 31.07.2019

Ilkovičova 34, Bratislava - Mestská Časť Karlova Ves, 81230
(historické adresy)

Od 15.08.2012 Ilkovičova 34, Bratislava, 81230

Výkazy ziskov a strát

V mene EURO
Výkaz ziskov a strát
[1] Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07)
[3] Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)
[7] Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)
[8] Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17)
[10] Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A)
[11] Služby (účtová skupina 51)
[13] Dane a poplatky (účtová skupina 53)
[14] Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553)
[17] Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)
[18] Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08)
[19] Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11)
[20] Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26)
[24] Výnosové úroky (662)
[27] Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33)
[31] Nákladové úroky (562)
[33] Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)
[34] Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27)
[35] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34)
[36] Daň z príjmov (591, 595)
[38] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37)
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
279 183 277 599 260 370 251 140 233 019 106 164 141 075 96 655 87 770 90 889 81 591
279 183 276 984 260 370 246 295 233 019 106 164 141 075 96 655 87 770 90 889 81 591
615 4 845
187 003 163 976 167 108 207 452 173 748 147 638 111 778 67 669 231 536 108 848 125 650
4 512 2 998 2 373 30 168 4 652 4 850 11 807 422 1 904 1 388 5 896
52 642 31 183 34 910 48 735 42 241 86 706 31 074 16 803 179 360 15 234 35 516
8 344 8 311 8 335 8 474 7 973 6 601 8 037 4 878 4 886 4 652 4 132
119 532 119 532 119 532 118 119 116 911 50 849 52 867 44 880 44 880 87 064 79 593
1 973 1 952 1 958 1 956 1 971 -1 368 7 993 686 506 510 513
92 180 113 623 93 262 43 688 59 271 -41 474 29 297 28 986 -143 766 -17 959 -44 059
222 029 242 803 223 087 167 392 186 126 14 608 98 194 79 430 -93 494 74 267 40 179
4 8 12 11
4 8 12 11
1 395 3 037 3 037 3 040 3 024 3 024 3 042 3 017 2 685 1 592 89
1 255 2 900 2 900 2 900 2 900 2 900 2 915 2 900 2 569 1 479
140 137 137 140 124 124 127 117 116 113 89
-1 395 -3 037 -3 037 -3 040 -3 024 -3 024 -3 042 -3 013 -2 677 -1 580 -78
90 785 110 586 90 225 40 648 56 247 -44 498 26 255 25 973 -146 443 -19 539 -44 137
19 205 23 363 19 119 8 008 4 983 960 961 962 2 2
71 580 87 223 71 106 32 640 51 264 -44 498 25 295 25 012 -147 405 -19 541 -44 139