AKCIA - PRÍSTUP K VŠETKÝM FUNKCIÁM UŽ ZA 3 €!

- zašlite SMS správu s textom FOAF7 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je / 3 €
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 01.03.2012

RUBICON CAPITAL, s. r. o.
(historické názvy)

Od 07.12.2006 ELIMONTA, spol. s r.o.

Aktuálna adresa od 26.02.2010

Partizánska 3, Bratislava, 81103
(historické adresy)

Od 07.12.2006 Šípková 7, Bratislava, 81104


V mene EURO
Strana aktív
[1] SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74
[2] Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21
[11] Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20)
[12] Pozemky (031) - /092A/
[13] Stavby (021) - /081, 092A/
[14] Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/
[18] Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/
[33] Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71
[53] Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)
[54] Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)
[57] Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/
[61] Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/
[63] Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/
[65] Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/
[71] Finančné účty r. 72 + r. 73
[72] Peniaze (211, 213, 21X)
[73] Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)
[74] Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)
[75] Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)
[76] Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)
Strana pasív
[79] SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141
[80] Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100
[81] Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)
[82] Základné imanie (411 alebo +/- 491)
[87] Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89
[88] Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)
[97] Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99
[98] Nerozdelený zisk minulých rokov (428)
[99] Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)
[100] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)
[101] Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140
[102] Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)
[114] Záväzky zo sociálneho fondu (472)
[121] Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)
[122] Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)
[123] Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)
[126] Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)
[130] Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)
[131] Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)
[132] Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)
[133] Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)
[135] Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)
[141] Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145)
[145] Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)
2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
302 507 363 247 333 509 339 838 291 962 211 433 62 358 29 372
83 704 101 198 59 410 74 030 51 530 37 202 15 000 5 950
83 704 101 198 59 410 74 030 51 530 37 202 15 000 5 950
5 670 5 670 5 670 5 555 5 555 5 555
43 536 44 915 46 294 47 673 6 441
34 498 50 613 7 446 20 802 32 530 31 647 15 000 5 950
7 004
218 612 262 049 273 582 262 261 237 057 166 288 47 358 22 968
136 763 145 790 157 500 215 422 163 621 141 027 24 185 13 162
5 429 5 429 5 429 9 029 22 496 17 678 22 985 11 962
5 429 5 429 5 429 9 029 22 496 17 678 22 985 11 962
10 000 10 000 10 000 17 000 8 000
1 354 7 349
129 980 130 361 142 071 196 393 124 125 108 000 1 200 1 200
81 849 116 259 116 082 46 839 73 436 25 261 23 173 9 806
67 444 65 530 58 227 37 884 15 197 15 963 15 214 245
14 405 50 729 57 855 8 955 58 239 9 298 7 959 9 561
191 517 3 547 3 375 7 943 454
517 7 943 454
191 3 547 3 375
2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
302 507 363 247 333 509 339 838 291 962 211 433 62 358 29 372
146 179 152 414 134 073 142 140 109 166 36 707 11 143 -35 860
6 639 6 639 6 639 6 639 6 639 6 639 6 639 6 639
6 639 6 639 6 639 6 639 6 639 6 639 6 639 6 639
664 664 664 664 664 664
664 664 664 664 664 664
145 112 126 769 134 837 101 864 29 404 3 840 -42 499 -34 709
195 679 177 336 177 336 144 363 71 903 46 339
-50 567 -50 567 -42 499 -42 499 -42 499 -42 499 -42 499 -34 709
-6 236 18 342 -8 067 32 973 72 459 25 564 47 003 -7 790
156 324 210 800 199 349 195 965 182 636 171 251 51 215 65 232
385 385 371 301 225 149 75 46
385 385 371 301 225 149 75 46
9 138 11 748
146 801 198 667 198 978 195 664 182 411 171 102 51 140 65 186
1 233 -393 1 909 2 945 -122 344 638 284
1 233 -393 1 909 2 945 -122 344 638 284
21 671 21 671 21 671 21 671 17 671 17 671 33 389 62 389
153 139 131 1 289 1 068 4 239 341 340
2 2 2 823 667 511 194 194
434 1 930 -5 916 -8 055 11 642 796 13 073 448
123 308 175 318 181 181 176 991 151 485 147 541 3 505 1 531
4 33 87 1 733 160 3 475
4 33 87 1 733 160 3 475