AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 27.10.2012

Mia Sposa, s. r. o.
(historické názvy)

Od 02.03.2011 Dumbierska, s. r. o.

Aktuálna adresa od 27.10.2012

Bulíkova 2684/21, Bratislava, 85104
(historické adresy)

Od 02.03.2011 Vansovej 2, Bratislava, 81103


V mene EURO
Strana aktív
[1] SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14
[14] Obežný majetok r. 15 + r. 16 + r. 17 + r. 21
[17] Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 18 až r. 20)
[18] Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 316A, 31XA) - /391A/
[20] Ostatné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 354A, 355A, 358A, 35XA, 371A, 374A, 375A, 378A, 381A, 382A, 385A, 398A) - /391A/
[21] Finančný majetok r. 22 + r. 23
[22] Peniaze a účty v bankách (211, 213, 21X, 221A, 22XA, +/- 261)
Strana pasív
[24] SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34
[25] Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33
[26] Základné imanie r. 27 + r. 28
[27] Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491)
[32] Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429)
[33] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34)
[34] Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45
[35] Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A)
[38] Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42)
[39] Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA)
[40] Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A)
[41] Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA)
[42] Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA)
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
6 685 6 751 6 792 6 874 6 824 9 303 6 646 8 630 5 497
6 685 6 751 6 792 6 874 6 824 9 303 6 646 8 630 5 497
992 973 973 973 973 973 6 198 48
6 150
992 973 973 973 973 973 48 48
5 693 5 778 5 819 5 901 5 851 8 330 448 8 582 5 497
5 693 5 778 5 819 5 901 5 851 8 330 448 8 582 5 497
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
6 685 6 751 6 792 6 874 6 824 9 303 6 646 8 630 5 497
1 358 1 424 1 514 1 597 1 868 3 213 4 216 3 630 3 912
5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
-3 576 -3 485 -3 403 -3 132 -1 787 -784 -1 371 -1 088 -313
-66 -91 -83 -271 -1 345 -1 003 587 -282 -775
5 327 5 327 5 278 5 277 4 956 6 090 2 430 5 000 1 585
25 25 26 25 25 11
5 302 5 302 5 252 5 252 4 931 6 079 2 430 5 000 1 585
578 522 4 520 1 585
205
480 489 480 480
5 302 5 302 5 252 5 252 4 451 4 807 1 428