AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 17.09.2011

Portofino Holding, a. s.
(historické názvy)

Od 21.12.2001 JAGA NOVA, a.s.

Aktuálna adresa od 17.09.2011

Vansovej 2, Bratislava, 81103
(historické adresy)

Od 21.12.2001 Starohorská 2, Bratislava, 81107


V mene EURO
Strana aktív
[1] SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14
[2] Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09
[4] Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 05 až r. 08)
[5] Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/
[9] Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13)
[10] Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/
[11] Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/
[13] Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (065A, 066A, 067A, 06XA) - /096A/
[14] Obežný majetok r. 15 + r. 16 + r. 17 + r. 21
[17] Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 18 až r. 20)
[18] Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 316A, 31XA) - /391A/
[19] Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie (336A, 341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) - /391A/
[21] Finančný majetok r. 22 + r. 23
[22] Peniaze a účty v bankách (211, 213, 21X, 221A, 22XA, +/- 261)
Strana pasív
[24] SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34
[25] Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33
[26] Základné imanie r. 27 + r. 28
[27] Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491)
[28] Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)
[29] Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418)
[30] Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X)
[32] Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429)
[33] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34)
[34] Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45
[35] Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A)
[38] Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42)
[39] Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA)
[41] Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA)
[42] Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA)
[43] Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA)
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
10 333 760 5 356 903 12 272 946 12 760 484 13 576 385 5 729 143 166 785 1 672 565 1 535 893
10 332 180 5 344 180 10 809 280 10 809 280 10 809 280 4 527 522 161 819 1 654 886 1 518 649
1 518 648 1 518 649
1 518 648 1 518 649
10 332 180 5 344 180 10 809 280 10 809 280 10 809 280 4 527 522 161 819 136 238
7 942 550 2 954 550 8 419 650 8 419 650 8 419 650 2 131 170 131 237 136 238
2 389 630 2 389 630 2 389 630 2 389 630 2 389 630 2 374 630
21 722 30 582
1 580 12 723 1 463 666 1 951 204 2 767 105 1 201 621 4 966 17 679 17 244
1 462 640 1 940 239 2 763 728 1 180 927
1 459 157 1 939 200 2 760 730 1 180 927
3 483 1 039 2 998
1 580 12 723 1 026 10 965 3 377 20 694 4 966 17 679 17 244
1 580 12 723 1 026 10 965 3 377 20 694 4 966 17 679 17 244
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
10 333 760 5 356 903 12 272 946 12 760 484 13 576 385 5 729 143 166 785 1 672 565 1 535 893
4 573 945 4 579 585 1 604 084 101 166 107 713 23 161 13 253 21 203 16 580
36 520 36 520 36 520 33 200 33 200 33 200 29 898 29 881 29 881
36 520 36 520 36 520 33 200 33 200 33 200 33 200 33 200 33 200
-3 302 -3 319 -3 319
2 335 680 2 335 680 2 335 680 828 000 828 000 728 000 3 337 -9 940
7 304 19 18 19 19 18 3 320
2 200 081 -768 135 -760 052 -753 506 -738 058 -19 965 -12 015 -3 361 -1 907
-5 640 2 975 501 -8 082 -6 547 -15 448 -718 092 -7 950 -8 654 -1 454
5 759 815 777 318 10 668 862 12 659 318 13 468 672 5 705 982 153 532 1 651 362 1 519 313
91 908 76 025 107 599 106 074 113 681 148 753 145 254 111 920
5 667 547 700 933 10 560 963 12 552 944 13 354 691 5 556 929 8 278 1 539 192 1 519 113
5 667 547 699 135 10 560 963 11 924 930 12 746 994 5 551 577 397 1 519 113 1 519 112
1 798 4 851 2 880 480
628 014 607 697 501 5 001 19 599 1
360 360 300 300 300 300 250 200