AKCIA - PRÍSTUP K VŠETKÝM FUNKCIÁM UŽ ZA 3 €!

- zašlite SMS správu s textom FOAF7 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je / 3 €
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 05.10.2012

Q Management & Consulting, s.r.o.
(historické názvy)

Od 25.07.2008 S.P.A.I., s.r.o.

Od 03.07.2002 ALIMENTA TRADE, spol. s r.o.

Aktuálna adresa od 05.10.2012

Vajnorská 98C, Bratislava - Nové Mesto, 83104
(historické adresy)

Od 25.07.2008 Jantárová 30, Košice, 04001

Od 03.07.2002 Hellova 8, Košice, 04011


V mene EURO
Strana aktív
[1] SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14
[2] Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09
[4] Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 05 až r. 08)
[5] Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/
[6] Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022, 02X, 042A, 052A) - /082, 08XA, 092A, 094A, 095A/
[9] Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13)
[11] Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/
[14] Obežný majetok r. 15 + r. 16 + r. 17 + r. 21
[15] Zásoby (112, 119, 11X, 121, 122, 123, 124, 12X, 132, 133, 13X, 139, 314A) - /191, 192, 193, 194, 195, 196, 19X, 391A/
[17] Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 18 až r. 20)
[18] Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 316A, 31XA) - /391A/
[19] Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie (336A, 341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) - /391A/
[20] Ostatné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 354A, 355A, 358A, 35XA, 371A, 374A, 375A, 378A, 381A, 382A, 385A, 398A) - /391A/
[21] Finančný majetok r. 22 + r. 23
[22] Peniaze a účty v bankách (211, 213, 21X, 221A, 22XA, +/- 261)
Strana pasív
[24] SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34
[25] Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33
[26] Základné imanie r. 27 + r. 28
[27] Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491)
[28] Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)
[30] Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X)
[32] Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429)
[33] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34)
[34] Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45
[35] Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A)
[38] Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42)
[39] Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA)
[41] Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA)
[42] Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA)
2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
33 566 20 749 35 269 36 231 27 629 63 301 76 765 89 777
28 956 19 707 29 582 29 583 2 544 14 834 31 864 49 258
28 956 19 707 29 582 29 583 2 544 13 724 27 423 41 486
18 000
10 956 19 707 29 582 29 583 2 544 13 724 27 423 41 486
1 110 4 441 7 772
1 110 4 441 7 772
4 610 1 042 5 687 6 648 25 085 48 467 44 901 40 519
167 167 167 166
3 848 41 5 372 6 348 6 296 24 104 16 917 13 255
5 372 5 372 5 371 23 028 15 468 10 772
3 848 41 976 346 660
579 1 076 1 449 1 823
762 1 001 148 133 18 622 24 197 27 984 27 264
762 1 001 148 133 18 622 24 197 27 984 27 264
2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
33 566 20 749 35 269 36 231 27 629 63 301 76 765 89 777
-19 440 -1 559 -81 930 -80 342 -69 925 -65 187 -56 373 -37 885
8 114 13 280 13 280 13 280 13 280 13 280 13 280 13 280
13 280 13 280 13 280 13 280 13 280 13 280 13 280 13 280
-5 166
133 133 114 114 114 114 114 114
-14 973 -93 736 -83 319 -78 581 -69 768 -51 279 -16 704
-12 714 -14 972 -1 588 -10 417 -4 738 -8 813 -18 488 -34 575
53 006 22 308 117 199 116 573 97 554 128 488 133 138 127 662
912 3 542 6 020
53 006 22 308 117 199 116 573 97 554 127 576 129 596 121 642
21 900 3 144 10 000 10 240 10 711 10 289 10 480 10 240
118 117 297 1 280 1 212 3 167 1 416 302
30 988 19 047 106 902 105 053 85 631 114 120 117 700 111 100