AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 05.12.2012

Advokátska kancelária Majeriková & Partners s.r.o.
(historické názvy)

Od 19.01.2005 Advokátska kancelária Majeriková, Koštial,Turčan & Partners s.r.o.

Aktuálna adresa od 08.10.2015

Kupeckého 8, Bratislava - Mestská Časť Ružinov, 82108
(historické adresy)

Od 18.07.2013 Miletičova 23, Bratislava, 82109

Od 19.01.2005 Beňadická 8, Bratislava, 85106

Výkazy ziskov a strát

V mene EURO
Výkaz ziskov a strát
[1] Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)
[2] Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)
[5] Tržby z predaja služieb (602, 606)
[6] Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61)
[8] Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)
[9] Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)
[10] Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26
[12] Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)
[14] Služby (účtová skupina 51)
[15] Osobné náklady (r. 16 až r. 19)
[16] Mzdové náklady (521, 522)
[18] Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)
[19] Sociálne náklady (527, 528)
[20] Dane a poplatky (účtová skupina 53)
[21] Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)
[22] Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)
[24] Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)
[25] Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547)
[26] Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)
[27] Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)
[28] Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)
[29] Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44
[39] Výnosové úroky (r. 40 + r. 41)
[41] Ostatné výnosové úroky (662A)
[44] Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)
[45] Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54
[49] Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)
[51] Ostatné nákladové úroky (562A)
[52] Kurzové straty (563)
[54] Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)
[55] Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)
[56] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)
[57] Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)
[58] Daň z príjmov splatná (591, 595)
[61] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
271 814 267 313 154 688 377 317 298 953 349 932 303 870 421 285 392 112
271 893 267 313 171 090 378 800 309 866 403 716 320 037 625 444 429 433 508 924
271 814 265 366 154 688 377 317 298 953 349 931 303 870 421 285 392 112 505 181
129 -109 100 150 166
1 333 50 000 15 226 203 982 30 000 500
79 1 947 16 273 150 11 022 3 685 791 177 7 321 3 077
302 219 261 239 164 480 294 313 271 693 477 444 288 220 552 920 367 049 448 882
22 777 17 765 11 492 16 682 31 580 32 141 37 441 42 542 33 037 48 891
149 724 126 044 73 518 168 450 133 024 177 967 126 955 187 625 210 674 303 278
58 478 59 122 61 015 93 496 88 264 76 927 75 754 73 507 59 441 49 295
42 272 42 558 44 542 66 456 62 786 55 391 54 549 52 119 43 451 35 767
14 715 14 822 15 623 23 260 21 587 18 601 18 188 18 381 13 806 12 098
1 491 1 742 850 3 780 3 891 2 935 3 017 3 007 2 184 1 430
3 709 1 615 1 616 2 831 3 400 9 838 3 459 4 221 7 051 4 438
19 147 9 640 10 626 6 288 8 981 11 288 21 060 30 617 37 685 31 676
19 147 9 640 10 626 6 288 8 981 11 288 21 060 30 617 37 685 31 676
163 500 14 226 203 982 9 899
769 1 104 517 857 2 688 2 486 53 2 108
48 384 47 053 5 444 5 462 5 927 4 926 6 637 7 940 9 209 9 196
-30 326 6 074 6 610 84 487 38 173 -73 728 31 817 72 524 62 384 60 042
99 313 121 557 69 807 192 185 134 240 139 923 139 624 191 118 148 401 153 178
6 53 65 3 7 135
3 7 2
3 7 2
6 53 65 133
1 366 1 468 1 917 1 322 718 820 1 119 1 200 937 1 771
384 552 1 041 335 187 266 475 582 105 975
384 552 1 041 335 187 266 475 582 105 975
5 2
977 914 876 987 531 554 644 618 832 796
-1 366 -1 468 -1 911 -1 269 -653 -820 -1 119 -1 197 -930 -1 636
-31 692 4 606 4 699 83 218 37 520 -74 548 30 698 71 327 61 454 58 406
3 974 10 596 2 426 19 374 10 335 10 168 8 330 19 034 14 798 14 475
3 974 10 596 2 426 19 374 10 335 10 168 8 330 19 034 14 798 14 475
-35 666 -5 990 2 273 63 844 27 185 -84 716 22 368 52 293 46 656 43 931