AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 03.01.2013

RFN Slovakia s. r. o.
(historické názvy)

Od 02.06.2009 DUPONT s. r. o.

Aktuálna adresa od 05.04.2017

Nám. SNP 23, Bratislava - Mestská Časť Staré Mesto, 81102
(historické adresy)

Od 27.12.2011 Heydukova 1, Bratislava, 81108

Od 02.06.2009 Panenská 21, Bratislava, 81103


V mene EURO
Strana aktív
[1] SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74
[2] Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21
[11] Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20)
[14] Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/
[33] Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71
[34] Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)
[40] Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/
[53] Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)
[54] Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)
[57] Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/
[63] Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/
[65] Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/
[71] Finančné účty r. 72 + r. 73
[72] Peniaze (211, 213, 21X)
[73] Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)
[74] Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)
[76] Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)
Strana pasív
[79] SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141
[80] Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100
[81] Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)
[82] Základné imanie (411 alebo +/- 491)
[87] Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89
[88] Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)
[97] Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99
[98] Nerozdelený zisk minulých rokov (428)
[99] Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)
[100] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)
[101] Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140
[102] Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)
[109] Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)
[122] Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)
[123] Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)
[126] Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)
[131] Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)
[132] Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)
[133] Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
107 293 126 758 142 939 193 042 190 274 251 735 267 830 286 255
74 451 93 066 111 681 130 295 148 909 167 524 186 138 204 752
74 451 93 066 111 681 130 295 148 909 167 524 186 138 204 752
74 451 93 066 111 681 130 295 148 909 167 524 186 138 204 752
25 957 25 624 22 847 53 572 31 005 73 450 70 224 69 270
2 184 2 184 2 184 2 184 2 184
2 184 2 184 2 184 2 184 2 184
9 762 9 620 9 519 23 488 24 019 60 561 61 036 2 619
1 435 1 446 1 357 309 738 2 917 2 904 2 619
1 435 1 446 1 357 309 738 2 917 2 904 2 619
364 211 199 216 318
7 963 7 963 7 963 22 963 22 963 57 644 58 132
14 011 13 820 11 144 27 900 4 802 12 889 9 188 66 651
13 183 11 983 10 623 10 625 4 522 163 163 163
828 1 837 521 17 275 280 12 726 9 025 66 488
6 885 8 068 8 411 9 175 10 360 10 761 11 468 12 233
6 885 8 068 8 411 9 175 10 360 10 761 11 468 12 233
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
107 293 126 758 142 939 193 042 190 274 251 735 267 830 286 255
-71 790 -65 143 -60 397 -52 196 -47 360 -49 786 -41 607 -31 965
5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
121
121
-70 265 -65 397 -57 196 -52 360 -54 786 -46 607 -36 966 -35 108
2 304 2 426 2 426 2 426
-72 569 -67 823 -59 622 -54 786 -54 786 -46 607 -36 966 -35 108
-6 646 -4 746 -8 201 -4 836 2 426 -8 179 -9 641 -1 857
179 083 191 901 203 336 245 238 237 634 301 521 309 437 318 220
173 199 185 631 197 437 239 400 231 161 242 456 250 372 259 296
173 199 185 631 197 437 239 400 231 161 242 456 250 372 259 296
5 884 6 270 5 899 5 838 6 473 59 065 59 065 58 924
5 884 6 270 5 899 5 536 5 513 57 244 57 254 56 907
5 884 6 270 5 899 5 536 5 513 57 244 57 254 56 907
81 81 81
1 1 1
302 960 1 739 1 729 1 935