AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 07.05.2011

PHARMACY XIV, s. r. o.

Aktuálna adresa od 12.07.2012

Moldavská cesta 8/A, Košice, 04011
(historické adresy)

Od 02.08.2011 Klariská 7, Bratislava, 81103

Od 07.05.2011 Tomášikova 23/D, Bratislava, 82101


V mene EURO
Strana aktív
[1] SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74
[2] Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21
[3] Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10)
[8] Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/
[9] Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/
[11] Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20)
[14] Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/
[17] Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/
[18] Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/
[33] Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71
[34] Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)
[35] Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/
[39] Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/
[41] Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)
[52] Odložená daňová pohľadávka (481A)
[53] Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)
[54] Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)
[55] Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/
[57] Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/
[59] Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/
[60] Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/
[65] Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/
[71] Finančné účty r. 72 + r. 73
[72] Peniaze (211, 213, 21X)
[74] Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)
[75] Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)
[76] Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)
[78] Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)
Strana pasív
[79] SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141
[80] Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100
[81] Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)
[82] Základné imanie (411 alebo +/- 491)
[86] Ostatné kapitálové fondy (413)
[87] Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89
[88] Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)
[97] Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99
[99] Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)
[100] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)
[101] Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140
[102] Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)
[114] Záväzky zo sociálneho fondu (472)
[117] Odložený daňový záväzok (481A)
[122] Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)
[123] Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)
[124] Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)
[126] Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)
[128] Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)
[129] Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)
[131] Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)
[132] Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)
[133] Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)
[135] Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)
[136] Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138
[137] Zákonné rezervy (323A, 451A)
[138] Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
223 192 216 683 254 678 258 541 152 619 163 493 149 867 173 935 144 492
2 597 2 658 6 396 8 647 9 327 12 210 15 840 11 929 16 921
400 1 051 342 324 678
400 1 051 324 678
342
2 597 2 658 5 996 7 596 8 985 12 210 15 516 11 251 16 921
1 018 2 203 5 224 5 982 8 985 12 093 15 224 11 251 16 783
559 772 1 614 117 292 138
1 020 455
141 970 123 613 146 371 136 513 134 021 141 025 131 829 160 123 125 403
82 091 75 750 76 555 71 881 63 742 62 593 63 404 47 456 33 690
452
82 091 75 750 76 555 71 881 63 742 62 593 63 404 47 456 33 238
3 213 1 824 1 653 1 165 1 195 5 968 11 383 16 372
3 213 1 824 1 653 1 165 1 195 5 968 11 383 16 372
54 293 44 067 66 723 62 756 66 701 71 024 56 380 95 650 88 694
51 669 44 055 66 711 62 744 43 429 58 665 56 368 95 638 88 683
472 835 14 257 13 853 9 274 13 621 11 902 38 740 33 132
51 197 43 220 52 454 48 891 34 155 45 044 44 466 56 898 55 551
2 624
23 066 12 347
12 12 12 206 12 12 12 11
2 373 1 972 1 440 711 2 383 1 440 662 645 3 019
2 373 1 972 1 440 711 2 383 1 440 662 645 3 019
78 625 90 412 101 911 113 381 9 271 10 258 2 198 1 883 2 168
67 083 78 583 90 083 101 583
11 542 11 829 11 828 11 798 371 371 361 4 299
8 900 9 887 1 837 1 879 1 869
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
223 192 216 683 254 678 258 541 152 619 163 493 149 867 173 935 144 492
37 704 36 670 30 011 25 057 15 795 13 974 -78 208 -75 643 -96 042
5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
95 000 95 000 95 000 95 000 95 000 95 000
500 500 500 500 500 500 500
500 500 500 500 500 500 500
-63 830 -70 489 -75 443 -84 705 -86 526 -83 708 -81 143 -101 041 -66 416
-63 830 -70 489 -75 443 -84 705 -86 526 -83 708 -81 143 -101 041 -66 416
1 034 6 659 4 954 9 262 1 821 -2 818 -2 565 20 398 -34 626
185 488 180 013 224 667 233 484 136 824 149 519 228 075 249 578 240 534
185 100 -42 100 220 278 242 200 949
185 100 -42 100 220 278 242 200 267
682
172 076 173 670 219 264 226 898 131 162 142 287 222 491 240 409 231 461
156 825 127 487 115 856 123 970 121 304 130 011 133 710 120 868 182 782
1 800 916 552 1 706 1 851 977 109 -16 576 28 719
155 025 126 571 115 304 122 264 119 453 129 034 133 601 137 444 154 063
34 268 93 971 94 257
79 461 101 894 40 583
5 963 4 208 3 681 3 221 3 765 4 108 3 288 3 336 3 707
4 088 2 914 2 482 2 162 2 628 2 937 2 217 2 237 2 432
3 117 3 152 2 458 2 982 3 465 3 646 3 760 12 019 1 957
2 083 1 641 816 306 1 585 55 55
13 227 6 243 5 445 6 486 5 442 6 954 5 342 8 969 8 124
1 553 1 585 2 746 4 628 4 282 5 911 4 020 7 261 7 407
11 674 4 658 2 699 1 858 1 160 1 043 1 322 1 708 717