AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 07.05.2011

PHARMACY XIV, s. r. o.

Aktuálna adresa od 12.07.2012

Moldavská cesta 8/A, Košice, 04011
(historické adresy)

Od 02.08.2011 Klariská 7, Bratislava, 81103

Od 07.05.2011 Tomášikova 23/D, Bratislava, 82101

Výkazy ziskov a strát

V mene EURO
Výkaz ziskov a strát
[1] Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)
[2] Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)
[3] Tržby z predaja tovaru (604, 607)
[5] Tržby z predaja služieb (602, 606)
[9] Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)
[10] Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26
[11] Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507)
[12] Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)
[13] Opravné položky k zásobám (+/-) (505)
[14] Služby (účtová skupina 51)
[15] Osobné náklady (r. 16 až r. 19)
[16] Mzdové náklady (521, 522)
[18] Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)
[19] Sociálne náklady (527, 528)
[20] Dane a poplatky (účtová skupina 53)
[21] Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)
[22] Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)
[24] Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)
[25] Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547)
[26] Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)
[27] Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)
[28] Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)
[29] Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44
[39] Výnosové úroky (r. 40 + r. 41)
[40] Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A)
[45] Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54
[49] Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)
[50] Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A)
[54] Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)
[55] Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)
[56] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)
[57] Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)
[58] Daň z príjmov splatná (591, 595)
[59] Daň z príjmov odložená (+/-) (592)
[61] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
650 611 600 721 546 653 518 450 529 747 578 874 523 315 599 019 696 911
680 493 628 058 579 042 531 932 543 999 579 588 538 507 599 842 698 267
650 025 600 093 545 547 515 878 526 889 575 774 520 342 570 930 672 343
587 629 1 107 2 573 2 858 3 100 2 973 28 088 24 567
29 881 27 336 32 388 13 481 14 252 714 15 192 824 1 357
675 985 615 629 568 915 518 657 533 500 571 203 530 098 590 989 731 345
521 167 472 830 430 586 402 557 408 621 444 886 413 900 461 309 556 682
13 610 9 912 11 249 10 084 13 846 11 478 12 749 15 253 16 969
93 -1 004 3 763 -44 -107 635 95 -241 69
36 918 38 440 36 257 25 045 22 085 22 099 22 459 27 662 56 382
101 544 90 438 81 974 75 713 82 606 85 499 73 557 80 401 93 182
69 745 63 094 57 658 53 029 58 765 61 001 52 862 57 688 66 867
25 531 22 764 20 762 19 077 20 835 21 467 18 342 20 032 23 680
6 268 4 580 3 554 3 607 3 006 3 031 2 353 2 681 2 635
56 56 89 122 56 56 66 67 125
1 236 4 193 4 471 3 325 5 559 5 863 6 899 5 700 7 079
1 236 4 193 4 471 3 325 5 559 5 863 6 899 5 700 7 079
7
-821 771 -75 13 65 -36
1 361 764 1 347 1 084 834 762 360 766 893
4 508 12 429 10 127 13 275 10 499 8 385 8 409 8 853 -33 078
78 824 80 544 64 799 80 809 85 302 99 776 74 112 95 035 66 808
6 347 233 36 93
6 347 233 36 93
6 347 233 36 93
2 779 3 497 3 856 1 899 1 258 2 943 3 105 2 629 1 594
1 088 1 716 2 425 460 44 1 789 2 220 1 842 442
1 088 1 716 2 425 460 44 1 789 2 220 1 842 442
1 691 1 781 1 431 1 439 1 214 1 154 885 787 1 152
-2 773 -3 497 -3 856 -1 552 -1 025 -2 907 -3 105 -2 629 -1 501
1 735 8 932 6 271 11 723 9 474 5 478 5 304 6 224 -34 579
701 2 273 1 317 2 461 7 653 8 296 7 869 -14 174 47
2 090 2 444 1 805 2 432 2 880 2 880 2 880 2 880
-1 389 -171 -488 29 4 773 5 416 4 989 -17 054 47
1 034 6 659 4 954 9 262 1 821 -2 818 -2 565 20 398 -34 626