AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 28.02.2013

ATELIER AA s. r. o.
(historické názvy)

Od 07.08.2009 ATELIER C2 s.r.o.

Aktuálna adresa od 07.08.2009

Škultétyho 18, Bratislava, 83103

Výkazy ziskov a strát

V mene EURO
Výkaz ziskov a strát
[1] Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07)
[2] Tržby z predaja tovaru (604, 607)
[3] Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)
[7] Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)
[8] Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17)
[9] Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507)
[10] Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A)
[11] Služby (účtová skupina 51)
[13] Dane a poplatky (účtová skupina 53)
[14] Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553)
[17] Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)
[18] Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08)
[19] Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11)
[27] Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33)
[31] Nákladové úroky (562)
[33] Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)
[34] Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27)
[35] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34)
[36] Daň z príjmov (591, 595)
[38] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37)
2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
51 200 89 128 205 017 79 712 31 645 34 671 48 618 131 373
2 088 7 218
51 200 89 096 205 016 79 712 31 645 34 671 46 530 124 155
32 1
50 404 88 558 197 056 71 151 26 216 30 662 42 826 124 021
2 085 5 431
3 006 5 911 18 186 42 127 11 718 5 684 12 508 9 112
45 945 80 346 177 008 27 640 13 072 24 928 28 174 108 549
262 295 303 303 363 50 59 248
933 1 834 1 315 943 902 661
258 172 244 138 161 20
796 570 7 961 8 561 5 429 4 009 5 792 7 352
2 249 2 839 9 822 9 945 6 855 4 059 5 851 8 281
539 174 145 148 104 160 154 127
372
167 174 145 148 104 160 154 127
-539 -174 -145 -148 -104 -160 -154 -127
257 396 7 816 8 413 5 325 3 849 5 638 7 225
402 1 072 2 102 2 142 1 373 1 021 1 211 84
-145 -676 5 714 6 271 3 952 2 828 4 427 7 141