AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 26.06.2013

AFA Services s. r. o.
(historické názvy)

Od 11.05.2006 LIPA Consulting s.r.o.

Aktuálna adresa od 20.10.2018

Drieňová 16160/ 1 G, Bratislava, 82101
(historické adresy)

Od 05.12.2006 Drieňová 16160/ 1 F, Bratislava, 82101

Od 11.05.2006 Špitálska 27, Bratislava, 81108


V mene EURO
Strana aktív
[1] SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14
[2] Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09
[4] Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 05 až r. 08)
[6] Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022, 02X, 042A, 052A) - /082, 08XA, 092A, 094A, 095A/
[14] Obežný majetok r. 15 + r. 16 + r. 17 + r. 21
[15] Zásoby (112, 119, 11X, 121, 122, 123, 124, 12X, 132, 133, 13X, 139, 314A) - /191, 192, 193, 194, 195, 196, 19X, 391A/
[17] Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 18 až r. 20)
[18] Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 316A, 31XA) - /391A/
[19] Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie (336A, 341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) - /391A/
[20] Ostatné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 354A, 355A, 358A, 35XA, 371A, 374A, 375A, 378A, 381A, 382A, 385A, 398A) - /391A/
[21] Finančný majetok r. 22 + r. 23
[22] Peniaze a účty v bankách (211, 213, 21X, 221A, 22XA, +/- 261)
Strana pasív
[24] SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34
[25] Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33
[26] Základné imanie r. 27 + r. 28
[27] Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491)
[30] Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X)
[32] Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429)
[33] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34)
[34] Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45
[35] Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A)
[38] Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42)
[39] Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA)
[40] Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A)
[41] Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA)
[42] Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA)
[43] Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA)
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
77 975 88 816 92 991 43 899 46 188 47 039 22 666 29 530 16 943
17 573 31 951 44 242 1 980 3 959 7 615 11 271
17 573 31 951 44 242 1 980 3 959 7 615 11 271
17 573 31 951 44 242 1 980 3 959 7 615 11 271
60 402 56 865 48 749 41 919 42 229 39 424 11 395 29 530 16 943
13
1 613 2 153 7 009 10 254 1 142 449 5 368 6 222 15 783
1 3 889 4 897 1 70 5 000 5 268 15 102
4 889 984 485 455
1 612 2 153 3 120 468 157 379 368 469 226
58 789 54 712 41 740 31 665 41 087 38 975 6 027 23 308 1 147
58 789 54 712 41 740 31 665 41 087 38 975 6 027 23 308 1 147
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
77 975 88 816 92 991 43 899 46 188 47 039 22 666 29 530 16 943
57 147 60 342 52 942 42 959 44 860 31 773 21 104 17 624 9 976
6 639 6 639 6 639 6 639 6 639 6 639 6 639 6 639 6 639
6 639 6 639 6 639 6 639 6 639 6 639 6 639 6 639 6 639
664 664 664 664 664 664 664 664 664
53 039 45 639 35 656 37 557 24 470 13 801 10 321 2 673 2 085
-3 195 7 400 9 983 -1 901 13 087 10 669 3 480 7 648 588
20 828 28 474 40 049 940 1 328 15 266 1 562 11 906 6 967
9 630 17 334 25 797 17 9 3 512
11 198 11 140 14 252 923 1 319 15 080 1 562 11 906 3 455
1 253 249 3 139 563 104 918 195 6 059 320
88 72 59 56 112 224
1 927 2 934 3 963 190 903 3 538 1 367 2 335 386
7 930 7 885 7 091 114 200 10 400 3 512 2 749
186