AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 26.06.2013

AFA Services s. r. o.
(historické názvy)

Od 11.05.2006 LIPA Consulting s.r.o.

Aktuálna adresa od 20.10.2018

Drieňová 16160/ 1 G, Bratislava, 82101
(historické adresy)

Od 05.12.2006 Drieňová 16160/ 1 F, Bratislava, 82101

Od 11.05.2006 Špitálska 27, Bratislava, 81108

Výkazy ziskov a strát

V mene EURO
Výkaz ziskov a strát
[1] Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07)
[2] Tržby z predaja tovaru (604, 607)
[3] Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)
[6] Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)
[7] Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)
[8] Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17)
[9] Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507)
[10] Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A)
[11] Služby (účtová skupina 51)
[12] Osobné náklady (účtová skupina 52)
[13] Dane a poplatky (účtová skupina 53)
[14] Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553)
[17] Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)
[18] Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08)
[19] Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11)
[20] Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26)
[24] Výnosové úroky (662)
[27] Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33)
[31] Nákladové úroky (562)
[32] Kurzové straty (563)
[33] Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)
[34] Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27)
[35] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34)
[36] Daň z príjmov (591, 595)
[38] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37)
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
27 270 40 411 69 948 21 838 55 400 42 000 22 432 42 914 52 152
233 574
27 270 40 411 68 710 21 838 55 400 42 000 22 432 40 181 50 111
750 25
488 2 475 1 467
29 833 30 466 56 395 23 595 38 450 28 043 17 532 32 380 50 299
233
2 503 2 339 7 132 3 195 4 095 3 860 1 877 1 800 5 412
6 905 8 153 31 781 13 202 25 524 16 916 10 238 29 057 37 446
3 042 2 488 2 125 1 836 3 552 2 045
212 267 226 304 186 186 373 285 464
14 378 14 123 12 111 3 896 3 656 3 656 3 352 6 057
2 793 3 096 3 020 1 162 1 437 1 380 1 692 1 005 920
-2 563 9 945 13 553 -1 757 16 950 13 957 4 900 10 534 1 853
17 862 29 919 29 797 5 441 25 781 21 224 10 317 9 324 7 827
1
1
632 853 797 144 134 132 340 707 1 035
546 733 669 219 593 926
1
86 120 128 143 134 132 121 114 109
-632 -853 -797 -144 -134 -132 -340 -706 -1 035
-3 195 9 092 12 756 -1 901 16 816 13 825 4 560 9 828 818
1 692 2 773 3 729 3 156 1 080 2 180 230
-3 195 7 400 9 983 -1 901 13 087 10 669 3 480 7 648 588