AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 30.09.2013

Advokátska kancelária Krišťák, s. r. o.

Aktuálna adresa od 30.09.2013

Tupého 51/A, Bratislava, 83101


V mene EURO
Strana aktív
[1] SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14
[2] Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09
[4] Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 05 až r. 08)
[6] Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022, 02X, 042A, 052A) - /082, 08XA, 092A, 094A, 095A/
[14] Obežný majetok r. 15 + r. 16 + r. 17 + r. 21
[17] Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 18 až r. 20)
[18] Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 316A, 31XA) - /391A/
[19] Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie (336A, 341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) - /391A/
[20] Ostatné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 354A, 355A, 358A, 35XA, 371A, 374A, 375A, 378A, 381A, 382A, 385A, 398A) - /391A/
[21] Finančný majetok r. 22 + r. 23
[22] Peniaze a účty v bankách (211, 213, 21X, 221A, 22XA, +/- 261)
Strana pasív
[24] SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34
[25] Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33
[26] Základné imanie r. 27 + r. 28
[27] Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491)
[30] Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X)
[32] Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429)
[33] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34)
[34] Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45
[38] Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42)
[39] Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA)
[40] Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A)
[41] Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA)
[42] Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA)
[43] Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA)
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
72 230 79 032 87 222 96 163 99 533 80 455 67 453 51 381 46 312 20 010
651 7 871 16 784 27 048 34 601 7 797 7 450
651 7 871 16 784 27 048 34 601 7 797 7 450
651 7 871 16 784 27 048 34 601 7 797 7 450
71 579 71 161 70 438 69 115 64 932 72 658 60 003 51 381 46 312 20 010
8 621 12 892 19 644 17 686 19 723 10 972 10 182 11 581 11 438 6 945
8 055 12 892 15 784 16 801 14 651 10 972 9 198 10 185 11 143 6 255
3 774 1 238 4 915 901 1 354
566 86 -353 157 83 42 295 690
62 958 58 269 50 794 51 429 45 209 61 686 49 821 39 800 34 874 13 065
62 958 58 269 50 794 51 429 45 209 61 686 49 821 39 800 34 874 13 065
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
72 230 79 032 87 222 96 163 99 533 80 455 67 453 51 381 46 312 20 010
63 766 63 057 70 850 73 140 69 962 72 154 58 875 49 558 34 451 12 076
5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
500 500 500 500 500 500 500 500 354
33 557 47 351 53 639 48 462 43 375 47 375 44 058 28 951 6 722
24 709 10 206 11 711 19 178 21 087 19 279 9 317 15 107 22 375 7 076
8 464 15 975 16 372 23 023 29 571 8 301 8 578 1 823 11 861 7 934
7 864 15 375 15 772 22 423 28 971 7 701 7 978 1 223 11 261 7 334
494 619 704 1 038 371 36 423 372 440 464
611 285 285 285 285 286 143 143 143 143
4 029 7 659 1 242 1 584 2 877 4 253 359 448 7 918 2 467
2 730 6 812 13 541 19 516 25 438 3 126 7 053 260 2 760 4 260
600 600 600 600 600 600 600 600 600 600