AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 01.10.2013

Advokátska kancelária Krišťák, s. r. o.

Aktuálna adresa od 01.10.2013

Tupého 51/A, Bratislava, 83101

Výkazy ziskov a strát

V mene EURO
Výkaz ziskov a strát
[1] Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07)
[3] Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)
[7] Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)
[8] Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17)
[10] Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A)
[11] Služby (účtová skupina 51)
[12] Osobné náklady (účtová skupina 52)
[13] Dane a poplatky (účtová skupina 53)
[14] Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553)
[15] Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)
[17] Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)
[18] Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08)
[19] Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11)
[20] Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26)
[24] Výnosové úroky (662)
[27] Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33)
[31] Nákladové úroky (562)
[32] Kurzové straty (563)
[33] Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)
[34] Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27)
[35] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34)
[36] Daň z príjmov (591, 595)
[38] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37)
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
87 707 77 189 82 637 91 433 71 425 58 005 60 361 67 330 18 994
87 707 74 782 82 632 91 404 71 425 58 005 60 361 67 150 18 994
2 407 5 29 180
68 576 60 340 54 564 61 180 45 640 43 553 38 325 36 609 9 528
10 327 5 504 6 744 7 814 6 226 5 745 4 125 4 443 1 322
26 201 31 225 24 118 37 562 28 271 30 166 27 776 24 398 5 810
9 659 9 659 9 659 9 659 6 439 4 799 4 829 4 829 1 207
251 386 350 227 595 462 413 1 857 989
8 913 10 264 10 680 4 109 2 417 1 065
3
13 225 3 302 3 013 1 809 1 692 1 313 1 182 1 082 200
19 131 16 849 28 073 30 253 25 785 14 452 22 036 30 721 9 466
51 179 38 053 51 770 46 028 36 928 22 094 28 460 38 309 11 862
2 4 2
2 4 2
692 978 1 270 302 216 106 1 338 1 402 2
444 735 1 047 53
3
248 240 223 249 216 106 1 338 1 402 2
-692 -978 -1 270 -302 -216 -104 -1 334 -1 400 -2
18 439 15 871 26 803 29 951 25 569 14 348 20 702 29 321 9 464
8 233 4 160 7 625 8 864 6 290 5 031 5 595 6 946 2 388
10 206 11 711 19 178 21 087 19 279 9 317 15 107 22 375 7 076