AKCIA - PRÍSTUP K VŠETKÝM FUNKCIÁM UŽ ZA 3 €!

- zašlite SMS správu s textom FOAF7 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je / 3 €
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 01.11.2012

Mild Cure Five, s.r.o.

Aktuálna adresa od 09.01.2013

Moldavská cesta 8/A, Košice, 04011
(historické adresy)

Od 01.11.2012 Špieszova 3362/9, Bratislava, 84104


V mene EURO
Strana aktív
[1] SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74
[2] Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21
[3] Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10)
[8] Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/
[9] Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/
[11] Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20)
[13] Stavby (021) - /081, 092A/
[14] Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/
[17] Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/
[18] Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/
[33] Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71
[34] Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)
[39] Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/
[41] Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)
[42] Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45)
[45] Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/
[52] Odložená daňová pohľadávka (481A)
[53] Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)
[54] Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)
[55] Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/
[57] Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/
[59] Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/
[60] Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/
[63] Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/
[65] Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/
[71] Finančné účty r. 72 + r. 73
[72] Peniaze (211, 213, 21X)
[73] Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)
[74] Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)
[76] Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)
[78] Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)
Strana pasív
[79] SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141
[80] Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100
[81] Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)
[82] Základné imanie (411 alebo +/- 491)
[86] Ostatné kapitálové fondy (413)
[87] Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89
[88] Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)
[97] Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99
[98] Nerozdelený zisk minulých rokov (428)
[99] Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)
[100] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)
[101] Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140
[102] Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)
[114] Záväzky zo sociálneho fondu (472)
[122] Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)
[123] Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)
[124] Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)
[126] Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)
[129] Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)
[131] Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)
[132] Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)
[133] Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)
[135] Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)
[136] Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138
[137] Zákonné rezervy (323A, 451A)
[138] Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)
[141] Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145)
[143] Výdavky budúcich období kratkodobé (383A)
2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
459 119 331 501 298 774 267 986 213 649 183 315 65 361 4 727
39 951 47 127 55 186 63 105 69 939 81 869 38 902
171 342 538 1 671
171 538 1 671
342
39 951 47 127 55 015 62 763 69 401 80 198 38 902
34 244 36 625 39 006 40 666 43 012 45 358
-1 772 3 435 8 942 15 030 19 322 27 773
7 479 7 067 7 067 7 067 7 067 7 067
38 902
419 024 284 229 243 458 188 758 130 845 100 274 26 459 4 727
134 437 119 025 117 693 87 932 54 486 55 289
134 437 119 025 117 693 87 932 54 486 55 289
18 378 16 497 16 162 16 623 17 373 18 325 15 065
15 014 15 014 15 014 15 014 15 014 15 014 15 014
15 014 15 014 15 014 15 014 15 014 15 014 15 014
3 364 1 483 1 148 1 609 2 359 3 311 51
260 474 146 153 107 233 78 059 50 823 24 675 11 394 4 727
111 096 70 950 74 734 49 261 50 242 24 675
593 13 177 9 248 9 595 10 780 3 428
110 503 57 773 65 486 39 666 39 462 21 247
149 408 75 203 32 322
28 798 581 2 727
177 11 394
-30 2 000
5 735 2 554 2 370 6 144 8 163 1 985
5 735 2 554 2 370 6 144 2 232 1 985
5 931
144 145 130 16 123 12 865 1 172
144 145 130 204 204 227
15 919 12 661 945
2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
459 119 331 501 298 774 267 986 213 649 183 315 65 361 4 727
99 266 83 604 65 165 51 469 37 198 -8 644 -15 107 4 693
5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
34 000 34 000 34 000 34 000 34 000
500 500 500 500 500
500 500 500 500 500
44 104 25 666 11 969 -2 302 -14 144 -20 107 -307
44 104 25 666 11 969
-2 302 -14 144 -20 107 -307
15 662 18 438 13 696 14 271 11 842 6 463 -19 800 -307
359 822 247 897 233 609 216 517 176 451 191 959 80 468 34
575 453 370 519 325 133
575 453 370 519 325 133
343 325 239 800 225 683 211 991 174 010 190 268 80 068 1
320 110 224 769 208 553 199 778 159 685 102 528 64 006 1
1 899 1 399 1 500 1 720 793 112 120
318 211 223 370 207 053 198 058 158 892 102 416 63 886 1
78 431 15 102
9 444 6 498 6 991 4 426 4 111 3 648
6 059 3 980 4 641 3 026 2 849 2 435
2 969 2 960 1 209 1 035 5 834 3 222 960
4 743 1 593 4 289 3 726 1 531 4
15 922 7 644 7 556 4 007 2 116 1 558 400 33
7 735 2 858 3 513 1 676 827 1 225 400
8 187 4 786 4 043 2 331 1 289 333 33
31
31