AKCIA - PRÍSTUP K VŠETKÝM FUNKCIÁM UŽ ZA 3 €!

- zašlite SMS správu s textom FOAF7 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je / 3 €
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 01.11.2012

Mild Cure Five, s.r.o.

Aktuálna adresa od 09.01.2013

Moldavská cesta 8/A, Košice, 04011
(historické adresy)

Od 01.11.2012 Špieszova 3362/9, Bratislava, 84104

Výkazy ziskov a strát

V mene EURO
Výkaz ziskov a strát
[1] Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)
[2] Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)
[3] Tržby z predaja tovaru (604, 607)
[5] Tržby z predaja služieb (602, 606)
[9] Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)
[10] Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26
[11] Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507)
[12] Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)
[13] Opravné položky k zásobám (+/-) (505)
[14] Služby (účtová skupina 51)
[15] Osobné náklady (r. 16 až r. 19)
[16] Mzdové náklady (521, 522)
[18] Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)
[19] Sociálne náklady (527, 528)
[20] Dane a poplatky (účtová skupina 53)
[21] Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)
[22] Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)
[25] Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547)
[26] Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)
[27] Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)
[28] Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)
[29] Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44
[39] Výnosové úroky (r. 40 + r. 41)
[40] Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A)
[45] Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54
[49] Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)
[50] Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A)
[54] Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)
[55] Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)
[56] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)
[57] Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)
[58] Daň z príjmov splatná (591, 595)
[59] Daň z príjmov odložená (+/-) (592)
[61] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)
2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
1 490 882 1 226 670 1 039 086 845 003 648 572 264 714
1 500 681 1 234 173 1 044 415 849 188 658 297 343 960
1 490 394 1 225 338 1 036 637 843 134 647 233 264 151
487 1 332 2 449 1 869 1 339 564
9 800 7 503 5 329 4 185 9 725 79 245
1 479 751 1 208 935 1 023 673 827 415 637 785 334 868 18 783 87
1 106 456 902 718 743 990 607 256 464 176 199 247
5 739 4 034 4 748 3 828 3 910 6 484 629 20
1 556 1 197 203 64 261 200
171 205 123 317 119 308 93 364 51 976 55 737 18 154 34
180 081 168 215 145 969 112 168 104 605 63 664
127 065 117 814 101 499 80 782 75 377 45 844
44 916 41 491 36 927 28 240 26 326 16 106
8 100 8 910 7 543 3 146 2 902 1 714
223 56 155 104 66 1 196 33
9 950 9 313 9 127 10 592 12 694 8 216
9 950 9 313 9 127 10 592 12 694 8 216
58 -55 141 3 -97 97
4 483 140 32 36 194 27
20 930 25 238 20 742 21 773 20 512 9 092 -18 783 -87
205 925 195 404 170 837 140 491 128 249 3 047 -18 783 -54
4 495 2 184 1 594 524 1 78 30
4 495 2 184 1 594 524 1 78 30
4 495 2 184 1 594 524 1 78 30
5 116 4 295 5 299 4 396 4 839 4 929 186 250
1 501 3 462 32
1 501 3 462 32
5 116 4 295 5 299 4 396 3 338 1 467 154 250
-621 -2 111 -3 705 -3 872 -4 838 -4 929 -108 -220
20 309 23 127 17 037 17 901 15 674 4 163 -18 891 -307
4 647 4 689 3 341 3 630 3 832 -2 300 909
6 528 5 024 2 880 2 880 2 880 960 960
-1 881 -335 461 750 952 -3 260 -51
15 662 18 438 13 696 14 271 11 842 6 463 -19 800 -307