AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 31.10.2013

AGRO HALIČ s.r.o.
(historické názvy)

Od 09.02.2011 Hot Run poker s. r.o.

Od 07.09.2010 LENEA s.r.o.

Aktuálna adresa od 31.10.2013

Lúčna 8, Halič, 98511
(historické adresy)

Od 09.02.2011 Ulica Kláštorná 393/26, Lučenec - Opatová, 98401

Od 07.09.2010 Novohradská 2362/28, Lučenec, 98401


V mene EURO
Strana aktív
[1] SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14
[2] Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09
[4] Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 05 až r. 08)
[6] Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022, 02X, 042A, 052A) - /082, 08XA, 092A, 094A, 095A/
[7] Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/
[14] Obežný majetok r. 15 + r. 16 + r. 17 + r. 21
[15] Zásoby (112, 119, 11X, 121, 122, 123, 124, 12X, 132, 133, 13X, 139, 314A) - /191, 192, 193, 194, 195, 196, 19X, 391A/
[17] Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 18 až r. 20)
[18] Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 316A, 31XA) - /391A/
[19] Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie (336A, 341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) - /391A/
[20] Ostatné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 354A, 355A, 358A, 35XA, 371A, 374A, 375A, 378A, 381A, 382A, 385A, 398A) - /391A/
[21] Finančný majetok r. 22 + r. 23
[22] Peniaze a účty v bankách (211, 213, 21X, 221A, 22XA, +/- 261)
Strana pasív
[24] SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34
[25] Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33
[26] Základné imanie r. 27 + r. 28
[27] Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491)
[32] Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429)
[33] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34)
[34] Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45
[38] Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42)
[39] Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA)
[41] Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA)
[42] Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA)
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
17 347 16 993 15 316 20 306 18 330 9 770 9 825 10 510 7 045 4 017
7 219 7 219 7 219 7 219 7 219
7 219 7 219 7 219 7 219 7 219
7 219 7 219 7 219 7 219
7 219
10 128 9 774 8 097 13 087 11 111 9 770 9 825 10 510 7 045 4 017
1 493
5 507 5 507 4 004 3 101 4 453 3 000 3 624 3 624
4 503 4 503 3 000 3 000 3 000 3 000 3 624 3 000
876 876 876 101 1 453 -624 624
128 128 128
3 128 4 267 4 093 9 986 6 658 6 770 6 825 6 886 7 045 4 017
3 128 4 267 4 093 9 986 6 658 6 770 6 825 6 886 7 045 4 017
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
17 347 16 993 15 316 20 306 18 330 9 770 9 825 7 845 7 045 4 017
12 530 11 175 9 624 9 015 8 928 9 031 9 025 7 845 7 045 4 017
6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000
6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000
5 175 3 623 3 015 2 929 3 031 3 085 3 085 1 045 -2 239 -1 983
1 355 1 552 609 86 -103 -54 -60 2 665 3 284 -256
4 817 5 818 5 692 11 291 9 402 739 800 800
4 817 5 818 5 692 11 291 9 402 739 800 800
5 730 6 696 6 737 8 432 9 402 739 800 800
239 274 107 23
-1 152 -1 152 -1 152 2 836