AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 13.12.2013

KKL, a.s.
(historické názvy)

Od 29.03.2011 ENEENERGO, a.s.

Aktuálna adresa od 13.12.2013

Radlinského 1729, Dolný Kubín, 02601
(historické adresy)

Od 29.03.2011 Hviezdoslavovo nám. 1676, Dolný Kubín, 02601


V mene EURO
Strana aktív
[1] SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74
[2] Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21
[11] Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20)
[14] Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/
[33] Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71
[34] Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)
[35] Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/
[53] Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)
[54] Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)
[57] Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/
[61] Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/
[63] Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/
[71] Finančné účty r. 72 + r. 73
[72] Peniaze (211, 213, 21X)
[73] Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)
[74] Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)
[76] Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)
Strana pasív
[79] SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141
[80] Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100
[81] Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)
[82] Základné imanie (411 alebo +/- 491)
[87] Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89
[88] Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)
[97] Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99
[98] Nerozdelený zisk minulých rokov (428)
[99] Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)
[100] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)
[101] Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140
[102] Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)
[110] Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA)
[114] Záväzky zo sociálneho fondu (472)
[122] Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)
[123] Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)
[124] Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)
[126] Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)
[130] Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)
[131] Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)
[132] Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)
[133] Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)
[135] Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)
[136] Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138
[137] Zákonné rezervy (323A, 451A)
[139] Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
140 185 160 868 171 061 346 208 122 429 108 457 82 241 25 109 24 668 24 849
8 378 18 925 16 842 25 092 4 697
8 378 18 925 16 842 25 092 4 697
8 378 18 925 16 842 25 092 4 697
131 625 141 777 154 111 321 049 117 670 108 457 82 241 25 109 24 668 24 845
-2 457
-2 457
74 708 93 506 111 333 278 344 101 168 65 986 34 421 23 000 23 000 23 000
73 802 90 569 100 054 272 052 66 080 40 814 11 123
73 802 90 569 100 054 272 052 66 080 40 814 11 123
23 000 23 000 23 000 23 000 23 000 23 000
906 2 937 11 279 6 292 12 088 2 172 298
56 917 48 271 42 778 42 705 18 959 42 471 47 820 2 109 1 668 1 845
56 917 48 271 42 778 6 642 18 959 8 570 14 669 2 029 1 661 1 733
36 063 33 901 33 151 80 7 112
182 166 108 67 62
182 166 108 67 62
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
140 185 160 868 171 061 346 208 122 429 108 457 82 241 25 109 24 668 24 849
-37 790 -23 519 -10 608 41 590 54 876 81 206 51 125 24 599 24 188 24 777
25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000
25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000
2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 55 13 13 13
2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 55 13 13 13
-51 019 -38 108 14 091 27 376 14 374 23 625 -455 -825 -236 104
28 306 28 306 28 306 28 305 15 303 24 554 474 104 104 104
-79 325 -66 414 -14 215 -929 -929 -929 -929 -929 -340
-14 271 -12 911 -52 199 -13 286 13 002 30 081 26 525 411 -589 -340
177 975 184 387 181 669 304 618 67 553 27 251 31 116 510 480 72
8 453 11 038 365 150 67 11
7 714 10 417
739 621 365 150 67 11
156 420 155 247 165 907 302 249 56 565 26 961 31 016 510 480 72
117 643 119 115 131 645 267 341 55 187 22 368 24 549 72
72
117 643 119 115 131 645 267 341 55 187 22 368 24 549
32 030 28 960 29 150 29 150
618 3 207 2 827 2 638 807 520
595 1 998 1 620 1 758 458 262
1 423 1 967 665 1 362 113 3 811 6 467 510 480
4 111
3 346 6 553 3 737 2 219 1 542 279 100
3 346 6 553 3 737 2 219 1 542 279 100
9 756 11 549 11 660 9 379