AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 13.12.2013

KKL, a.s.
(historické názvy)

Od 29.03.2011 ENEENERGO, a.s.

Aktuálna adresa od 13.12.2013

Radlinského 1729, Dolný Kubín, 02601
(historické adresy)

Od 29.03.2011 Hviezdoslavovo nám. 1676, Dolný Kubín, 02601

Výkazy ziskov a strát

V mene EURO
Výkaz ziskov a strát
[1] Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)
[2] Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)
[3] Tržby z predaja tovaru (604, 607)
[5] Tržby z predaja služieb (602, 606)
[8] Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)
[9] Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)
[10] Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26
[11] Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507)
[12] Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)
[14] Služby (účtová skupina 51)
[15] Osobné náklady (r. 16 až r. 19)
[16] Mzdové náklady (521, 522)
[18] Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)
[19] Sociálne náklady (527, 528)
[20] Dane a poplatky (účtová skupina 53)
[21] Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)
[22] Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)
[25] Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547)
[26] Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)
[27] Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)
[28] Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)
[45] Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54
[49] Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)
[51] Ostatné nákladové úroky (562A)
[54] Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)
[55] Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)
[56] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)
[57] Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)
[58] Daň z príjmov splatná (591, 595)
[61] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
73 760 87 889 121 568 670 410 354 569 275 867 133 056 8 375
75 933 114 147 135 969 683 221 354 653 275 868 133 056 8 375
5 644 1 850
73 760 87 889 121 568 670 410 354 569 270 224 133 056 6 525
250 7 158
2 173 26 008 14 401 5 653 84
87 450 124 345 187 025 694 384 341 082 234 912 99 955 7 271 9 250
790
8 782 29 729 10 206 172 310 13 841 14 640 8 117
17 573 6 406 108 670 487 004 309 888 217 246 91 838 6 451 9 134
33 433 64 921 55 307 22 055 14 976 2 802
22 887 45 751 41 100 16 792 11 301 2 016
7 809 15 815 13 828 5 180 3 549 709
2 737 3 355 379 83 126 77
667 816 520 294 294 30 116
10 547 10 317 8 250 7 105 803
10 547 10 317 8 250 7 105 803
15 198 8 634 2 899 5 177 1 191 224
1 250 3 522 1 173 439 89
-11 517 -10 198 -51 056 -11 163 13 571 40 956 33 101 1 104 -9 -250
47 405 51 754 2 692 11 096 30 840 43 982 33 101 1 134 -9 -134
2 033 1 757 1 143 1 177 569 149 109 213 100 90
1 721 1 380 565 587 25 1
1 721 1 380 565 587 25 1
312 377 578 590 544 149 109 212 100 90
-2 033 -1 757 -1 143 -1 177 -569 -149 -109 -213 -100 -90
-13 550 -11 955 -52 199 -12 340 13 002 40 807 32 992 891 -109 -340
721 956 946 10 726 6 467 480 480
721 956 946 10 726 6 467 480 480
-14 271 -12 911 -52 199 -13 286 13 002 30 081 26 525 411 -589 -340