AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 12.02.2014

Trenčianske investičné družstvo "v likvidácii"
(historické názvy)

Od 18.11.1999 Trenčianske investičné družstvo

Od 08.05.1994 SKALSKÉ BYTOVÉ DRUŽSTVO

Aktuálna adresa od 18.11.1999

Bratislavská 36, Trenčín, 91174
(historické adresy)

Od 15.09.1997 Brnianska 1014, Trenčín, 91101

Od 08.05.1994 Štefánikova 90, Trenčín, 91101

Súvahy

V mene EURO
Strana aktív
[1] SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 030 + r. 061
[2] Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021
[11] Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až r. 020)
[13] Stavby (021) - /081, 092A/
[21] Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 022 až r. 029)
[24] Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely (063, 065) - 096A
[30] Obežný majetok r. 031 + r. 038 + r. 046 + r. 055
[55] Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)
[56] Peniaze (211, 213, 21X)
[57] Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)
Strana pasív
[66] SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 067 + r. 088 + r. 121
[67] Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087
[68] Základné imanie súčet (r. 069 až 072)
[69] Základné imanie (411 alebo +/- 491)
[73] Kapitálové fondy súčet (r. 074 až 079)
[75] Ostatné kapitálové fondy (413)
[77] Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)
[80] Fondy zo zisku súčet (r. 081 až r. 083)
[82] Nedeliteľný fond (422)
[84] Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 085 + r. 086
[85] Nerozdelený zisk minulých rokov (428)
[86] Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)
[87] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 001 - (r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 088 + r. 121)
[88] Záväzky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118
[89] Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)
[91] Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)
[94] Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105)
[95] Dlhodobé záväzky z obchodného styku (321A,479A)
[106] Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)
[107] Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)
[121] Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125)
[125] Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)
2013 2012
158 021 152 095
3 979 151 286
3 979 4 989
3 979 4 989
146 297
146 297
154 042 809
154 042 809
10 10
154 032 799
2013 2012
158 021 152 095
-106 435 -123 337
18 257 18 257
18 257 18 257
1 367 057 1 344 612
1 367 057 1 367 057
-22 445
151 151
151 151
-1 486 357 -1 485 539
10 643 10 643
-1 497 000 -1 496 182
-5 543 -818
264 432 275 432
458 199
458 199
263 974 274 974
263 974 274 974
259
259
24
24