AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 21.03.2014

Dr.Max 42 s.r.o.

Aktuálna adresa od 21.03.2014

Moldavská cesta 8/A, Košice, 04011

Výkazy ziskov a strát

V mene EURO
Výkaz ziskov a strát
[1] Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)
[2] Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)
[3] Tržby z predaja tovaru (604, 607)
[5] Tržby z predaja služieb (602, 606)
[8] Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)
[9] Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)
[10] Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26
[11] Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507)
[12] Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)
[13] Opravné položky k zásobám (+/-) (505)
[14] Služby (účtová skupina 51)
[15] Osobné náklady (r. 16 až r. 19)
[16] Mzdové náklady (521, 522)
[18] Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)
[19] Sociálne náklady (527, 528)
[20] Dane a poplatky (účtová skupina 53)
[21] Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)
[22] Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)
[24] Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)
[25] Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547)
[26] Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)
[27] Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)
[28] Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)
[29] Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44
[39] Výnosové úroky (r. 40 + r. 41)
[40] Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A)
[45] Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54
[49] Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)
[50] Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A)
[54] Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)
[55] Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)
[56] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)
[57] Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)
[58] Daň z príjmov splatná (591, 595)
[59] Daň z príjmov odložená (+/-) (592)
[61] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
1 237 710 1 056 712 947 988 826 425 723 040 710 417 549 904 107 302
1 244 985 1 064 034 950 750 828 160 746 190 715 273 575 543 107 704
1 237 710 1 056 708 946 323 823 255 719 604 706 933 547 018 98 839
4 1 665 3 170 3 437 3 483 2 885 8 463
100
7 275 7 322 2 762 1 735 23 149 4 757 25 640 402
1 228 031 1 050 319 933 819 805 970 727 279 704 775 564 175 106 119
910 900 768 869 685 800 593 040 522 733 499 437 410 936 76 985
5 589 4 932 3 306 3 436 4 192 4 807 3 946 1 706
1 808 1 536 598 -121 -278 -62 496 6
101 829 92 602 73 096 52 581 32 330 35 302 16 699 3 830
182 048 152 189 142 683 129 734 139 360 133 855 107 609 18 336
126 956 105 966 100 893 90 695 100 486 96 025 77 886 13 270
45 987 38 229 35 806 32 374 34 327 33 941 27 439 4 692
9 105 7 994 5 984 6 665 4 547 3 889 2 284 374
56 56 105 130 497 235 138 1 329
21 873 26 601 26 871 26 166 26 363 25 794 23 659 3 933
21 873 26 601 26 871 26 166 26 363 25 794 23 659 3 933
3 387
-184 -27 -451 -390 728 180 -15
3 928 3 718 1 387 1 455 2 472 1 292 512 9
16 954 13 715 16 931 22 190 18 911 10 498 11 368 1 585
217 584 188 773 185 188 177 489 164 064 170 932 117 826 24 775
4 574 2 846 1 466 138 17
4 574 2 846 1 466 138 17
4 574 2 846 1 466 138 17
3 068 3 213 2 855 2 868 4 706 5 036 4 848 1 364
193 2 370 2 948 3 243 989
193 2 370 2 948 3 243 989
3 068 3 213 2 855 2 675 2 336 2 088 1 605 375
1 506 -367 -1 389 -2 730 -4 706 -5 036 -4 848 -1 347
18 460 13 348 15 542 19 460 14 205 5 462 6 520 238
4 364 3 231 2 515 2 790 3 081 2 790 2 757 -187
5 773 4 141 2 880 2 880 2 880 2 880 2 880 177
-1 409 -910 -365 -90 201 -90 -123 -364
14 096 10 117 13 027 16 670 11 124 2 672 3 763 425