AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 21.03.2014

Dr.Max 53 s.r.o.

Aktuálna adresa od 21.03.2014

Moldavská cesta 8/A, Košice, 04011

Výkazy ziskov a strát

V mene EURO
Výkaz ziskov a strát
[1] Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)
[2] Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)
[3] Tržby z predaja tovaru (604, 607)
[5] Tržby z predaja služieb (602, 606)
[9] Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)
[10] Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26
[11] Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507)
[12] Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)
[13] Opravné položky k zásobám (+/-) (505)
[14] Služby (účtová skupina 51)
[15] Osobné náklady (r. 16 až r. 19)
[16] Mzdové náklady (521, 522)
[18] Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)
[19] Sociálne náklady (527, 528)
[20] Dane a poplatky (účtová skupina 53)
[21] Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)
[22] Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)
[25] Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547)
[26] Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)
[27] Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)
[28] Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)
[29] Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44
[39] Výnosové úroky (r. 40 + r. 41)
[40] Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A)
[45] Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54
[49] Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)
[50] Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A)
[54] Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)
[55] Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)
[56] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)
[57] Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)
[58] Daň z príjmov splatná (591, 595)
[59] Daň z príjmov odložená (+/-) (592)
[61] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
1 256 178 1 264 816 114 101
1 319 684 1 345 309 114 156
1 182 135 1 193 045 107 834
74 043 71 771 6 267
63 506 80 493 55
1 308 952 1 325 991 125 736 199 139 100 10 100 10 304
990 771 998 481 90 431
8 516 4 942 2 753 39 38
4 012 2 064 1 097
193 462 192 447 19 716 100 100 100 10 100 10 100
100 914 114 326 9 350
69 858 79 080 6 657
25 129 28 483 2 326
5 927 6 763 367
780 194 1 453 99 166
11 842 12 006 936
11 842 12 006 936
-2 555
1 210 1 531
10 732 19 318 -11 580 -199 -139 -100 -10 100 -10 304
59 417 66 882 104 -100 -139 -100 -10 100 -10 138
121 168 196 54 63
121 168 196 54 63
121 168 196 54 63
11 084 11 976 3 720 155 154 466 401 124
9 134 10 277 3 433 313 247
9 134 10 277 3 433 313 247
1 950 1 699 287 155 154 153 154 124
-11 084 -11 976 -3 599 13 42 -412 -401 -61
-352 7 342 -15 179 -186 -97 -512 -10 501 -10 365
-250 1 063 -1 327 1 652 2 011 -33 -750
1 220 2 041 960 960 960
-1 470 -978 -1 327 1 652 1 051 -993 -1 710
-102 6 279 -13 852 -1 838 -2 108 -479 -9 751 -10 365