AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 20.03.2014

Dr.Max 58 s.r.o.

Aktuálna adresa od 20.03.2014

Moldavská cesta 8/A, Košice, 04011

Výkazy ziskov a strát

V mene EURO
Výkaz ziskov a strát
[1] Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)
[2] Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)
[3] Tržby z predaja tovaru (604, 607)
[5] Tržby z predaja služieb (602, 606)
[9] Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)
[10] Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26
[11] Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507)
[12] Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)
[13] Opravné položky k zásobám (+/-) (505)
[14] Služby (účtová skupina 51)
[15] Osobné náklady (r. 16 až r. 19)
[16] Mzdové náklady (521, 522)
[18] Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)
[19] Sociálne náklady (527, 528)
[20] Dane a poplatky (účtová skupina 53)
[21] Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)
[22] Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)
[25] Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547)
[26] Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)
[27] Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)
[28] Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)
[29] Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44
[39] Výnosové úroky (r. 40 + r. 41)
[40] Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A)
[45] Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54
[49] Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)
[50] Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A)
[54] Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)
[55] Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)
[56] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)
[57] Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)
[58] Daň z príjmov splatná (591, 595)
[59] Daň z príjmov odložená (+/-) (592)
[61] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
869 513 677 579 618 677 606 511 553 212 549 918 460 188 329 959 41 685
873 612 710 479 648 891 640 638 572 140 576 425 502 969 397 134 41 693
868 840 677 235 618 266 605 026 550 551 547 446 458 269 328 557 16 787
673 345 411 1 484 2 661 2 472 1 919 1 402 24 897
4 099 32 899 30 214 34 128 18 928 26 507 42 781 67 175 9
833 822 708 216 638 845 628 732 564 456 562 949 488 462 391 495 41 078
629 571 506 627 452 268 445 212 400 807 403 448 338 348 255 847 13 071
14 436 22 988 17 195 13 205 13 403 10 611 10 363 8 677 5 093
194 452 1 829 217 174 224 49 144 55
52 045 59 475 56 462 51 604 49 647 51 240 47 223 45 779 10 186
128 477 109 885 97 551 103 772 90 326 87 305 78 016 66 557 9 280
88 976 76 264 68 146 73 506 63 470 62 872 56 049 47 630 6 520
32 107 27 494 24 428 26 275 22 780 21 942 19 433 16 835 2 300
7 394 6 127 4 977 3 991 4 076 2 491 2 534 2 092 460
140 56 133 89 132 56 56 56 1 376
6 762 5 814 11 701 12 765 9 625 9 545 14 137 14 154 1 970
6 762 5 814 11 701 12 765 9 625 9 545 14 137 14 154 1 970
-33 30 -121 113 6 -70 75
2 197 2 952 1 676 1 989 229 514 340 206 47
39 790 2 263 10 046 11 906 7 684 13 476 14 507 5 639 615
173 267 88 038 90 923 96 272 89 181 84 395 64 205 19 512 13 279
2 579 990 688 145 190 35 8
2 579 990 688 145 190 35 8
2 579 990 688 145 190 35 8
2 473 2 333 1 987 1 857 2 179 2 284 2 891 3 589 889
60 31 406 1 367 2 517 692
60 31 406 1 367 2 517 692
2 473 2 333 1 987 1 797 2 148 1 878 1 524 1 072 197
106 -1 343 -1 299 -1 712 -1 989 -2 249 -2 891 -3 589 -881
39 896 920 8 747 10 194 5 695 11 227 11 616 2 050 -266
8 622 464 2 031 2 437 1 214 2 391 3 014 606 -50
8 362 2 772 4 099 2 642 1 290 2 880 2 880 960 15
260 -2 308 -2 068 -205 -76 -489 134 -354 -65
31 274 456 6 716 7 757 4 481 8 836 8 602 1 444 -216