AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 21.03.2014

Dr.Max 63 s.r.o.

Aktuálna adresa od 21.03.2014

Moldavská cesta 8/A, Košice, 04011


V mene EURO
Strana aktív
[1] SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74
[2] Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21
[3] Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10)
[7] Goodwill (015) - /075, 091A/
[8] Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/
[9] Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/
[11] Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20)
[13] Stavby (021) - /081, 092A/
[14] Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/
[17] Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/
[18] Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/
[33] Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71
[34] Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)
[39] Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/
[41] Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)
[52] Odložená daňová pohľadávka (481A)
[53] Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)
[54] Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)
[55] Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/
[57] Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/
[63] Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/
[65] Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/
[71] Finančné účty r. 72 + r. 73
[72] Peniaze (211, 213, 21X)
[73] Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)
[74] Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)
[75] Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)
[76] Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)
[78] Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)
Strana pasív
[79] SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141
[80] Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100
[81] Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)
[82] Základné imanie (411 alebo +/- 491)
[86] Ostatné kapitálové fondy (413)
[87] Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89
[88] Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)
[97] Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99
[98] Nerozdelený zisk minulých rokov (428)
[100] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)
[101] Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140
[102] Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)
[114] Záväzky zo sociálneho fondu (472)
[122] Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)
[123] Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)
[124] Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)
[126] Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)
[128] Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)
[129] Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)
[131] Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)
[132] Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)
[133] Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)
[135] Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)
[136] Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138
[137] Zákonné rezervy (323A, 451A)
[138] Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
389 440 418 274 474 539 543 075 289 066 295 068 296 886 285 998
26 406 33 539 53 913 73 205 60 776 73 263 88 121 104 630
8 108 20 669 33 482 44 935 56 755 69 240 81 756
8 108 20 269 32 431 44 593 56 755 68 916 81 078
400 1 051 324 678
342
26 406 25 431 33 244 39 723 15 841 16 508 18 881 22 874
10 058 10 782 11 506 12 230 8 021 8 502 8 983 9 465
14 664 14 649 20 958 25 545 7 820 7 889 8 251 10 020
1 119 780 1 948 117 1 647 3 389
565
187 397 187 495 205 162 232 385 196 062 190 243 187 974 161 163
96 762 96 744 88 637 99 732 89 431 84 569 86 859 56 504
96 762 96 744 88 637 99 732 89 431 84 569 86 859 56 504
5 058 2 676 1 840 1 348 904 765 807 449
5 058 2 676 1 840 1 348 904 765 807 449
81 874 84 716 112 388 129 457 104 368 103 549 97 520 101 908
81 874 84 716 109 636 129 457 104 368 103 549 97 520 100 908
858 1 748 453 43 460 40 012 39 374 37 326 43 345
81 016 82 968 109 183 85 997 64 356 64 175 60 194 57 563
2 750
2 1 000
3 703 3 359 2 297 1 848 1 359 1 360 2 788 2 302
3 703 3 359 2 268 1 848 1 359 1 360 2 788 2 302
29
175 637 197 240 215 464 237 485 32 228 31 562 20 791 20 205
129 375 151 875 174 375 196 875
46 262 45 365 41 089 40 610 18 273 18 379 18 173 17 787
13 955 13 183 2 618 2 418
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
389 440 418 274 474 539 543 075 289 066 295 068 296 886 285 998
75 726 67 770 62 485 56 915 40 378 27 053 8 539 7 438
5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000
500 500 500 500 500 500 500
500 500 500 500 500 500 500
50 271 44 985 39 414 22 879 9 553
50 271 44 985 39 414 22 879 9 553
7 955 5 285 5 571 16 536 13 325 9 553 3 039 2 438
313 714 350 504 412 054 486 160 248 688 268 015 288 347 278 560
876 576 633 590 719 506 352 193
876 576 633 590 719 506 352 193
286 583 331 072 403 097 477 243 240 660 261 964 283 247 273 874
205 624 229 763 178 828 214 520 201 367 173 077 182 287 167 629
2 315 810 286 3 320 2 555 1 104 1 248 965
203 309 228 953 178 542 211 200 198 812 171 973 181 039 166 664
60 403 85 242 189 782 254 029
28 587 73 058 88 638 92 533
7 227 5 704 5 667 3 710 4 720 4 643 3 699 3 409
4 814 3 982 3 712 2 307 3 150 3 173 2 527 2 223
6 770 4 403 1 734 1 471 1 275 5 323 5 657 5 034
1 745 1 978 23 374 1 206 1 561 2 690 439 3 046
26 255 18 856 8 324 8 327 7 309 5 545 4 748 4 493
7 640 10 202 3 381 4 554 4 880 3 871 3 389 2 812
18 615 8 654 4 943 3 773 2 429 1 674 1 359 1 681