AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 10.01.2008

TRIO PACK PLASTIC s.r.o.

Aktuálna adresa od 26.04.2014

Haburská 49/A, Bratislava, 82101
(historické adresy)

Od 30.04.2013 Ul. Zeppelina 6006/9, Levice, 93401

Od 19.09.2012 Haburská 49/A, Bratislava, 82101

Od 10.01.2008 Hlboká 3067/14, Levice, 93401


V mene EURO
Strana aktív
[1] SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 030 + r. 061
[2] Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021
[3] Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až r. 010)
[6] Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/
[11] Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až r. 020)
[13] Stavby (021) - /081, 092A/
[14] Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/
[30] Obežný majetok r. 031 + r. 038 + r. 046 + r. 055
[31] Zásoby súčet (r. 032 až r. 037)
[32] Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/
[33] Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/
[34] Výrobky (123) - 194
[36] Tovar (132, 13X, 139) - /196, 19X/
[46] Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 047 až r. 054)
[47] Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A
[52] Sociálne poistenie (336) - 391A
[53] Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - 391A
[54] Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A,378A) - 391A
[55] Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)
[56] Peniaze (211, 213, 21X)
[57] Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)
Strana pasív
[66] SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 067 + r. 088 + r. 121
[67] Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087
[68] Základné imanie súčet (r. 069 až 072)
[69] Základné imanie (411 alebo +/- 491)
[73] Kapitálové fondy súčet (r. 074 až 079)
[75] Ostatné kapitálové fondy (413)
[80] Fondy zo zisku súčet (r. 081 až r. 083)
[81] Zákonný rezervný fond (421)
[84] Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 085 + r. 086
[85] Nerozdelený zisk minulých rokov (428)
[86] Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)
[87] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 001 - (r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 088 + r. 121)
[88] Záväzky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118
[89] Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)
[93] Ostatné krátkodobé rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)
[94] Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105)
[103] Záväzky zo sociálneho fondu (472)
[104] Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)
[106] Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)
[107] Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)
[112] Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)
[113] Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)
[114] Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)
[115] Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)
[116] Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)
[117] Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)
[118] Bankové úvery r. 119 + r. 120
[119] Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)
[120] Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)
2014 2013 2012
21 1 749 207 2 788 880
1 651 923 1 839 511
62 239
62 239
1 651 923 1 777 272
1 651 923 1 723 596
53 676
21 97 284 949 369
544 781
141 675
15 042
357 847
30 217
7 97 259 404 493
97 059 401 094
7
3 399
200
14 25 95
14 25 92
3
2014 2013 2012
21 1 749 207 2 788 880
-1 452 280 -566 911 187 798
215 760 215 760 215 760
215 760 215 760 215 760
310 363 310 363 310 363
310 363 310 363 310 363
322 322 322
322 322 322
-1 093 357 -338 647 -341 514
8 976 8 977 6 110
-1 102 333 -347 624 -347 624
-885 368 -754 709 2 867
1 452 301 2 316 118 2 601 082
5 401
5 401
766 765 12 412
766 765 766
11 646
527 333 612 171 862 730
219 890 280 959 523 704
128 884 128 884 128 884
7 123
9 083 9 002
601 13 914 1 161
177 958 179 331 192 856
924 202 1 703 182 924 202
796 337
376 330
420 007