AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 10.01.2008

TRIO PACK PLASTIC s.r.o.

Aktuálna adresa od 26.04.2014

Haburská 49/A, Bratislava, 82101
(historické adresy)

Od 30.04.2013 Ul. Zeppelina 6006/9, Levice, 93401

Od 19.09.2012 Haburská 49/A, Bratislava, 82101

Od 10.01.2008 Hlboká 3067/14, Levice, 93401

Výkazy ziskov a strát

V mene EURO
Výkaz ziskov a strát
[1] Tržby z predaja tovaru (604)
[2] Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A)
[3] Obchodná marža r. 01 - r. 02
[4] Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07
[5] Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602)
[6] Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)
[8] Výrobná spotreba r. 09 + r. 10
[9] Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)
[10] Služby (účtová skupina 51)
[11] Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08
[12] Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)
[13] Mzdové náklady (521, 522)
[15] Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)
[16] Sociálne náklady (527, 528)
[17] Dane a poplatky (účtová skupina 53)
[18] Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)
[19] Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)
[20] Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)
[22] Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)
[23] Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)
[26] Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti r.11 - r. 12 - r. 17 - r. 18 + r. 19 - r. 20 - r. 21 + r. 22 -r. 23 + (-r. 24) - (-r.25)
[39] Nákladové úroky (562)
[42] Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)
[43] Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)
[46] Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti r. 27 - r. 28 + r. 29 + r. 33 - r. 34 + r. 35 - r. 36 - r. 37 + r. 38 - r. 39 + r. 40 - r. 41 + r. 42 - r. 43 + (-r. 44) - (-r.45)
[47] Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46
[51] Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48
[59] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) [r. 47 + r. 54]
[61] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]
2014 2013 2012
8 074 10 454
4 981 9 825
3 093 629
27 212 -74 932 1 095 626
27 212 305 565 842 874
-380 497 252 752
38 115 349 687 828 960
32 177 279 195 696 197
5 938 70 492 132 763
-10 903 -421 526 267 295
53 817 142 424
39 426 102 941
13 612 35 908
779 3 575
11 441 5 143
462 149 584 37 032
830 000 46 163
1 651 461 14 670
265 -2 425 6 682
1 787 139 315 9 427
-834 348 -746 615 79 951
51 020 7 209 71 223
236 305
1 121 6 166
-51 020 -8 094 -77 084
-885 368 -754 709 2 867
-885 368 -754 709 2 867
-885 368 -754 709 2 867
-885 368 -754 709 2 867