AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 13.05.2014

AGRO CHLMEC s.r.o.
(historické názvy)

Od 11.09.2010 MEDIN PHARMA s.r.o.

Od 23.01.2010 MEDIN DM s.r.o.

Aktuálna adresa od 05.05.2017

145, Veľký Kamenec, 07636
(historické adresy)

Od 08.12.2015 Hlavná 148, Veľký Horeš, 07652

Od 23.01.2010 Rákócziho 425/42, Kráľovský Chlmec, 07701


V mene EURO
Strana aktív
[1] SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14
[2] Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09
[4] Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 05 až r. 08)
[5] Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/
[6] Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022, 02X, 042A, 052A) - /082, 08XA, 092A, 094A, 095A/
[9] Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13)
[11] Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/
[14] Obežný majetok r. 15 + r. 16 + r. 17 + r. 21
[15] Zásoby (112, 119, 11X, 121, 122, 123, 124, 12X, 132, 133, 13X, 139, 314A) - /191, 192, 193, 194, 195, 196, 19X, 391A/
[17] Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 18 až r. 20)
[18] Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 316A, 31XA) - /391A/
[19] Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie (336A, 341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) - /391A/
[21] Finančný majetok r. 22 + r. 23
[22] Peniaze a účty v bankách (211, 213, 21X, 221A, 22XA, +/- 261)
Strana pasív
[24] SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34
[25] Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33
[26] Základné imanie r. 27 + r. 28
[27] Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491)
[32] Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429)
[33] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34)
[34] Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45
[35] Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A)
[37] Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)
[38] Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42)
[39] Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA)
[40] Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A)
[41] Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA)
2021 2020 2019 2018 2017 2016
406 320 272 148 174 433 220 344 104 680 43 457
33 533 36 181 38 829 38 094 27 032 37 470
32 533 35 181 37 829 37 094 27 032 37 470
37 470
32 533 35 181 37 829 37 094 27 032
1 000 1 000 1 000 1 000
1 000 1 000 1 000 1 000
372 787 235 967 135 604 182 250 77 648 5 987
162 200 29 950 26 590 130 202 50 122
55 237 183 220 84 576 26 472 24 074
55 237 182 526 83 561 21 558 24 074
694 1 015 4 914
155 350 22 797 24 438 25 576 3 452 5 987
155 350 22 797 24 438 25 576 3 452 5 987
2021 2020 2019 2018 2017 2016
406 320 272 148 174 433 220 344 104 680 43 457
237 642 141 088 31 470 18 320 11 757 4 953
5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
136 088 26 471 13 320 6 757 -47 -1 482
96 554 109 617 13 150 6 563 6 804 1 435
168 678 131 060 142 963 202 024 92 923 38 504
70 47 28 11 76 000
46 600 92 919
122 008 131 013 142 935 109 094 16 923 38 504
110 169 101 518 139 127 107 031 15 115 38 024
535 396 352 358
11 304 29 099 3 456 1 705 1 808 480