AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 13.05.2014

AGRO CHLMEC s.r.o.
(historické názvy)

Od 11.09.2010 MEDIN PHARMA s.r.o.

Od 23.01.2010 MEDIN DM s.r.o.

Aktuálna adresa od 05.05.2017

145, Veľký Kamenec, 07636
(historické adresy)

Od 08.12.2015 Hlavná 148, Veľký Horeš, 07652

Od 23.01.2010 Rákócziho 425/42, Kráľovský Chlmec, 07701

Výkazy ziskov a strát

V mene EURO
Výkaz ziskov a strát
[1] Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07)
[2] Tržby z predaja tovaru (604, 607)
[3] Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)
[4] Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61)
[5] Aktivácia (účtová skupina 62)
[7] Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)
[8] Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17)
[10] Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A)
[11] Služby (účtová skupina 51)
[12] Osobné náklady (účtová skupina 52)
[14] Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553)
[17] Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)
[18] Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08)
[19] Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11)
[20] Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26)
[25] Kurzové zisky (663)
[26] Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)
[27] Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33)
[28] Predané cenné papiere a podiely (561)
[31] Nákladové úroky (562)
[33] Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)
[34] Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27)
[35] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34)
[36] Daň z príjmov (591, 595)
[38] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37)
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
487 686 412 058 258 182 190 162 44 392
37 074 2 000
322 808 333 128 228 592 91 214
162 200 29 950 26 590 80 080
2 000
2 678 48 980 3 000 18 868 7 318
365 281 279 910 332 033 182 103 35 682
211 056 155 225 122 285 66 800 1 589 70
145 578 116 930 203 444 111 071 25 082
5 999 4 857 4 239 2 609 4
2 648 2 648 2 065 1 623 9 011
250
122 405 132 148 -73 851 8 059 8 710
128 374 90 923 -70 547 -6 577 10 403
194 7 090 91 199 486 66
7 090 50 486
194 91 149
379 482 702 237 98 2 000 -70
2 000 -4
150 77 201
229 405 501 237 98
-185 6 608 90 497 249 -98
122 220 138 756 16 646 8 308 8 612
25 666 29 139 3 496 1 745 1 808
96 554 109 617 13 150 6 563 6 804