AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 01.07.2014

TransData s.r.o.
(historické názvy)

Od 13.02.1998 EMtest-SK s.r.o.

Aktuálna adresa od 01.01.2018

M.R. Štefánika 139, Žilina, 01001
(historické adresy)

Od 17.11.2016 Jašíkova 2, Bratislava, 82103

Od 12.11.2016 Račianska 22/A, Bratislava - Mestská Časť Nové Mesto, 83102

Od 30.05.2003 Jašíkova 2, Bratislava, 82103

Od 21.07.1999 Hraničná 22, Bratislava, 82105

Od 13.02.1998 Farebná 30, Bratislava, 82105


V mene EURO
Strana aktív
[1] SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74
[2] Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21
[3] Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10)
[5] Softvér (013) - /073, 091A/
[9] Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/
[10] Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - /095A/
[11] Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20)
[14] Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/
[33] Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71
[34] Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)
[35] Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/
[37] Výrobky (123) - /194/
[39] Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/
[41] Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)
[42] Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45)
[43] Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/
[52] Odložená daňová pohľadávka (481A)
[53] Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)
[54] Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)
[57] Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/
[61] Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/
[63] Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/
[65] Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/
[71] Finančné účty r. 72 + r. 73
[72] Peniaze (211, 213, 21X)
[73] Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)
[74] Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)
[76] Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)
[78] Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)
Strana pasív
[79] SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141
[80] Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100
[81] Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)
[82] Základné imanie (411 alebo +/- 491)
[87] Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89
[88] Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)
[97] Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99
[98] Nerozdelený zisk minulých rokov (428)
[99] Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)
[100] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)
[101] Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140
[102] Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)
[110] Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA)
[114] Záväzky zo sociálneho fondu (472)
[115] Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA)
[122] Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)
[123] Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)
[126] Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)
[128] Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)
[129] Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)
[130] Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)
[131] Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)
[132] Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)
[133] Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)
[135] Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)
[136] Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138
[137] Zákonné rezervy (323A, 451A)
[138] Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)
[139] Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)
[140] Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)
[141] Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145)
[143] Výdavky budúcich období kratkodobé (383A)
[145] Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
3 437 893 2 217 487 2 618 328 2 684 226 1 609 707 1 235 284 1 814 740 1 403 069 777 718
24 086 45 273 66 688 55 733 204 408 325 928 226 357 119 409 48 590
229 36 039 168 039 247 394 136 744 2 689
229 36 039 168 039 243 194 19 620 2 689
4 200 63 124
54 000
24 086 45 273 66 459 19 694 36 369 78 534 89 613 116 720 48 590
24 086 45 273 66 459 19 694 36 369 78 534 89 613 116 720 48 590
3 268 019 2 154 558 2 535 423 2 614 825 1 389 282 897 921 1 579 407 1 262 463 725 456
675 281 329 697 389 225 305 796 406 819 46 377 78 869 265 439 178 511
622 942 277 781 335 665 211 633 88 629 46 377 78 869
52 339 51 916 53 560 94 163 318 190
265 439 178 511
29 857 28 811 27 103 53 935 37 693 49 369 60 638
53 935
53 935
29 857 28 811 27 103 37 693 49 369 60 638
1 557 086 1 019 007 655 610 1 479 278 689 528 586 952 1 080 989 606 588 544 226
1 538 100 947 591 450 532 1 459 206 673 599 384 776 1 062 014 565 146 540 720
1 538 100 947 591 450 532 1 459 206 673 599 384 776 1 062 014 565 146 540 720
38 150
30 420 18 000 183 243 791 3 506
18 986 40 996 187 078 20 072 15 929 18 933 18 975 2 501
1 005 795 777 043 1 463 485 775 816 255 242 215 223 358 911 390 436 2 719
464 306 323 839 268 2 242 1 633 1 764 2 668
1 005 331 776 737 1 463 162 774 977 254 974 212 981 357 278 388 672 51
145 788 17 656 16 217 13 668 16 017 11 435 8 976 21 197 3 672
145 788 17 656 16 217 13 668 15 109 10 306 8 976 21 197 3 672
908 1 129
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
3 437 893 2 217 487 2 618 328 2 684 226 1 609 707 1 235 284 1 814 740 1 403 069 777 718
1 854 806 1 454 705 1 901 293 1 423 527 788 525 308 584 692 324 88 316 -517 834
211 613 211 613 211 613 211 613 211 613 211 613 211 613 211 613 211 613
211 613 211 613 211 613 211 613 211 613 211 613 211 613 211 613 211 613
21 161 21 161 21 161 21 161 21 161 21 161 21 161 3 319 3 319
21 161 21 161 21 161 21 161 21 161 21 161 21 161 3 319 3 319
274 151 274 151 274 151 403 751 75 810 129 102 -144 458 -732 766 107 297
274 151 274 151 274 151 457 043 129 102 129 102 107 297 107 297 107 297
-53 292 -53 292 -251 755 -840 063
1 347 881 947 780 1 394 368 787 002 479 941 -53 292 604 008 606 150 -840 063
1 583 087 760 582 696 865 1 259 104 771 182 857 578 1 122 416 1 314 753 1 289 555
14 834 15 525 35 523 8 421 4 713 308 856 15 951 38 170 7 158
306 500 13 745 36 822 6 205
14 834 13 551 10 359 8 421 4 713 2 356 2 206 1 348 953
1 974 25 164
1 151 217 611 056 506 737 954 117 660 081 488 374 949 441 1 210 633 1 242 558
838 439 264 518 255 882 597 204 251 681 156 064 496 454 505 461 549 209
838 439 264 518 255 882 597 204 251 681 156 064 496 454 505 461 549 209
71 318
150 000
4 814 4 213 4 791 3 046 1 911
62 664 55 633 51 365 60 019 68 766 118 699 63 072 57 093 21 584
41 313 38 664 36 797 38 704 45 205 79 978 41 307 39 761 32 958
202 014 221 879 135 323 258 190 143 986 48 570 317 275 13 053 36 445
1 973 26 149 22 579 443 13 745 31 333 592 219 600 451
172 124 134 001 154 605 164 166 46 388 60 025 156 312 65 950 20 208
44 126 19 439 44 405 62 777 46 388 60 025 39 676 42 650 20 208
127 998 114 562 110 200 101 389 116 636 23 300
244 912 132 400 323 712 19 631
60 000
2 200 20 170 1 595 50 000 69 122 5 997
69 122 5 997
2 200 20 170 1 595 50 000