AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 24.06.2014

DJ detské prádlo, s.r.o. v likvidácii
(historické názvy)

Od 19.10.2010 DJ detské prádlo, s.r.o.

Od 15.02.2001 BOND, s.r.o.

Aktuálna adresa od 19.10.2010

Vavilovova 1, Bratislava, 85101
(historické adresy)

Od 07.01.2010 Laténska 2/B, Bratislava, 85110

Od 03.11.2005 Einsteinova 18, Bratislava, 85101

Od 15.02.2001 Mamateyova 32, Bratislava, 85104


V mene EURO
Strana aktív
[1] SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 030 + r. 061
[2] Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021
[3] Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až r. 010)
[5] Softvér (013) - /073, 091A/
[11] Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až r. 020)
[14] Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/
[21] Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 022 až r. 029)
[26] Ostatný dlhodobý finančný majetok (067A, 069, 06XA) - 096A
[30] Obežný majetok r. 031 + r. 038 + r. 046 + r. 055
[46] Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 047 až r. 054)
[47] Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A
[53] Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - 391A
[54] Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A,378A) - 391A
[55] Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)
[56] Peniaze (211, 213, 21X)
[57] Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)
[61] Časové rozlíšenie súčet (r. 062 až r. 065)
[63] Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)
[65] Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)
Strana pasív
[66] SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 067 + r. 088 + r. 121
[67] Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087
[68] Základné imanie súčet (r. 069 až 072)
[69] Základné imanie (411 alebo +/- 491)
[80] Fondy zo zisku súčet (r. 081 až r. 083)
[81] Zákonný rezervný fond (421)
[84] Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 085 + r. 086
[85] Nerozdelený zisk minulých rokov (428)
[86] Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)
[87] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 001 - (r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 088 + r. 121)
[88] Záväzky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118
[89] Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)
[93] Ostatné krátkodobé rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)
[94] Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105)
[104] Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)
[106] Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)
[107] Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)
[109] Nevyfakturované dodávky (326, 476A)
[113] Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)
[114] Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)
[115] Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)
[116] Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)
[117] Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)
2014 2013 2012
55 859 183 264 144 746
31 145 52 153 60 420
466
466
21 008 28 809
21 008 28 809
31 145 31 145 31 145
31 145 31 145 31 145
22 212 129 697 82 820
21 666 108 841 65 770
21 083 104 541 65 187
3 717
583 583 583
546 20 856 17 050
20 710 15 512
546 146 1 538
2 502 1 414 1 506
2 502 1 270 1 506
144
2014 2013 2012
55 859 183 264 144 746
-56 895 -34 498 -93 204
6 639 6 639 6 639
6 639 6 639 6 639
6 180 6 181
6 180 6 181
-42 480 -106 024 -71 284
-1 343
-41 137 -106 024 -71 284
-21 054 58 707 -34 740
112 754 217 762 237 950
-780
-780
108 744 210 323 210 323
108 744 210 323 210 323
-3 290 139 21 107
-10 246 -10 331 17 215
12 203 9 855 7 987
280 280 280
73 73 73
-4 048 1 814 -2 896
-1 552 -1 552 -1 552
7 300 7 300 7 300